Välkommen till S:t Lukas Lund

046-14 12 13
Mån 09:00 – 12:00
Tis 09.00 – 15.00, lunch 12:00-13:00
Fre 09:00 – 12:00

Besöksadress

Möllegatan 17 222 30 Lund

Mottagningen

Telefontid för tidbokning och rådgivning

Mån 09:00 – 12:00
Tis 09.00 – 15.00, lunch 12:00-13:00
Fre 09:00 – 12:00

Övrig tid har vi telefonsvarare. Om du talar in ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan.

Föreningen

Förening S:t Lukas Lund S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med 32 föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor […] Läs mer

Vill du bli medlem i din lokala förening?

Här kan du bli medlem i din lokala förening. Vi skapar mötesplatser med samtal och evenemang kring psykisk hälsa och existentiella frågor. Varmt välkommen i vår utveckling.