Medlemsbrev augusti 2018

Medlemsbrev S:t Lukas Lund augusti 2018

S:t Lukas vill värna om det goda samtalet som undersöker, läker och utmanar

oss som individer, grupper och organisationer, så att vi i vår vardag lättare

kan hantera våra känslor, relationer och livsval. S:t Lukas ser människan som

en helhet och arbetar för att lyfta fram kunskap om den existentiella hälsan.

S:t Lukas är en idéburen organisation som finns över hela Sverige med ett trettiotal professionella

mottagningar för psykoterapi, handledning och utbildning. Mottagningarna drivs av lokala,

självständiga föreningar, som är knutna samman i Förbundet S:t Lukas. Den bärande idén är att

möjliggöra för fler att få tillgång till psykoterapi. Den lokala föreningen och dess medlemmar utgör

basen för all verksamhet och det är viktigt att vi har goda förespråkare som talar gott om oss och leder

människor till oss. Här kan du som medlem göra en insats!

Unga Lukas. Ett stort problem idag är unga människors psykiska ohälsa. Genom bidrag från Vinnova

och Folkhälsomyndigheten har S:t Lukas nationellt kunnat utveckla och utöka sitt stöd på flera olika

språk till unga vuxna och ensamkommande. Läs mer på www.ungalukas.se

S:t Lukas Lund. Mottagningen erbjuder i huvudsak psykoterapi, samtalsstöd och handledning. Vi är

anslutna till Region Skånes vårdval som innebär att konfidenter kommer på remiss från vårdcentral.

Det utgör över 60% av vår omsättning idag. Vi erbjuder både psykodynamisk terapi och KBT.

Mottagningen har nu 16 anställda, inkl. administrativ personal, som alla bidrar till att vi har en mycket

väl fungerande verksamhet.

I höst återkommer Gunilla Lindéns samtalsgrupp ”Att bli pensionär – en övergångsfas i livet”. Läs mer

om detta i särskild bilaga.

Vår tidigare verksamhetschef, Annelie Pavlatos har sagt upp sin tjänst och avtackats för sitt

förtjänstfulla arbete med att leda och utveckla mottagningen under många år. Styrelsen har beslutat

att förlänga nuvarande ledningsfunktion med Bo-Anders Nilsson som verksamhetschef.

Med detta brev skickas även höstens program för S:t Lukas kvällar på Domkyrkoforum. Vårt första

datum är den 26 september då Magnus Hedqvist, familjerådgivare, präst och hjärtpatient och Katarina

Hedqvist, anhörig och präst samtalar om hjärtsvikt, hjärtbyte och nytt liv. Den 10 oktober kommer

Ellinor Ingvar-Henschen, musikterapeut och operasångerska att dela med sig av sin erfarenhet av

sång som terapeutiskt redskap bl a inom barn- och ungdomspsykiatrin. Den 14 november är rubriken:

Medan livet går förbi – att drabbas av en sjukdom som ”inte finns” och att inte bli trodd. Vi får då möta

en av våra egna medlemmar: Kerstin Heiling, psykolog, anhörig och ordförande i Riksförbundet för

ME-patienter. Notera att programkvällarna i höst startar redan kl. 19.15.

Enligt nya dataskyddsregler måste vi informera om hur vi hanterar vårt medlemsregister. Läs mer om

detta i särskild bilaga.

Medlemsavgiften är oförandrat 150 kr för enskild medlem, 200 kr för par och 100 kr för studerande

under 25 år. Den betalas till bankgiro 813-6186. Kom ihåg att uppge namn och adress.

Du kan även stödja vår verksamhet med att skänka en gåva. Gåvor går oavkortat till, att när behov

finns, reducera samtalsavgiften. Gåvor kan sättas in på vårt bankgiro 737-8425. Ange gåva på

insättningen.

Tack för ditt medlemskap – det är förutsättningen för att S:t Lukas ska kunna finnas som den

demokratiska, idéburna organisation vi är!

Lund i september 2018

För styrelsen S:t Lukas Lund

Malin Irhammar

Ordförande

läs i pdf