Medlemsbrev januari 2020

Medlemsbrev S:t Lukas Lund

Januari 2020

 

S:t Lukas har byggts upp och utvecklats under 80 år med hjälp av många S:t Lukasmedlemmar och professionella medarbetare. Genom vår verksamhet med 30 mottagningar runtom i landet utvecklar vi våra idéer, värnar om vår värdegrund och subventionerar genom överskott och donationer så att fler människor får möjlighet till läkning och psykisk hälsa. Under 2020 kommer vårt nationella utvecklingsarbete fortsätta för att klara framtida utmaningar. Behovet av meningsskapande samtal och kampen för psykisk hälsa, har aldrig varit mer aktuell i det offentliga samtalet än nu. Unga Lukas utvecklas med stormsteg och unga människor får, tack vare medel från Folkhälsomyndigheten, möjlighet att chatta gratis med någon av våra utvalda volontärer. Unga Lukas verksamhetsledare arbetar i samverkan med mottagningar och föreningar lokalt på att fortsätta bygga samtalskedjan för unga under de kommande åren, och samtidigt stärka samtalsstödet på nätet, då unga efterfrågar detta.

 

Samtalskvällar våren 2020

S:t Lukas Lund och Domkyrkoförsamlingen fortsätter att samverka kring onsdagskvällarna i Domkyrkoforum. Tillsammans kan vi erbjuda sex kvällar under våren som bl.a. kommer att handla om ”Ålevangeliet” med Patrik Svensson, författare och journalist, i samtal med Staffan Söderberg, tidigare kulturchef på Sydsvenskan; ”Finns det en mening med allt – Om förundran, förtvivlan och motstånd för livets skull”, Elisabeth Gerle, professor em i teologi; ”Vad menar du när du talar om mening”?, Bent Falk, författare och gestaltterapeut. Hela programmet finns som bilaga.

 

Existentiella samtal om människans plats på jorden

Dagligen hör vi om hur de pågående klimatförändringarna hotar vår framtida existens på jorden, att vi inte kan fortsätta att leva som vi gör. Samtidigt pågår våra vardagsliv som vanligt med glädje och sorg, solen går upp varje morgon och ner varje kväll, årstiderna växlar. En förvirrande situation – svår att hantera. Hur förhåller sig den lilla världen till den stora, vilken betydelse har det vi gör eller inte gör?

Att tillsammans med andra tala om detta, uttrycka våra olika känslor och dela dem kan vara till hjälp att komma vidare. I februari startar S:t Lukas Lund ytterligare en samtalsgrupp om klimatfrågor. Gruppen leds av Karin Rodhe. Läs mer i den särskilda inbjudan som bifogas.

 

Dags att betala medlemsavgiften för 2020. Den är oförandrat 150 kr för enskild medlem, 200 kr för par och 100 kr för studerande under 25 år. Betala till bankgiro 813-6186. Kom ihåg att uppge namn, adress och mailadress när du betalar.

 

Tack för ditt medlemskap – det är förutsättningen för att S:t Lukas ska kunna finnas som den demokratiska, idéburna organisation vi är! Som medlem i S:t Lukas är man med och stödjer arbetet med att värna det goda samtalet, både det i slutna terapirummet och det öppna samtalsrummet och via Unga Lukas. Du kan också hjälpa oss att inspirera fler att bli medlemmar i S:t Lukas Lund, se: https://sanktlukas.se/lund/foreningen/bli-medlem/

 

Alla medlemmar i S.t Lukas Lund kallas härmed till

årsmöte den 25/3 kl. 17.30 på Domkyrkoforum.

Efter årsmötet är du välkommen att ta del av samtal på temat ”Mellan hopp och förtvivlan – om klimat och (o)rättvisa”. Frida Hylander, klimatpsykolog och Per Kristiansson, stiftsadjunkt.

Årsmöteshandlingarna kommer att finns tillgängliga på https://sanktlukas.se/lund/foreningen/ samt i upptryckta exemplar vid själva mötet.

 

Nästa medlemsbrev kommer att skickas ut via mail i början av hösten 2020.

 

Lund i januari 2020

För styrelsen S:t Lukas Lund

Malin Irhammar

Ordförande

malinirhammar@gmail.com