Medlemsbrev sept 2019

Medlemsbrev S:t Lukas Lund september 2019

Samtal hjälper

S:t Lukas bärande idé handlar om samtalet som läkande och utvecklande kraft – i såväl kris och psykiska svårigheter som i vardagens olika prövningar. Vi vet genom forskning och beprövad erfarenhet att samtal kan vara helt avgörande för återhämtning vid psykiska svårigheter. Vi vet också att meningsskapande och respektfulla samtal utvecklar oss som individer, grupper, organisationer och samhällen. Förbundet S:t Lukas arbetar därför med samtal på alla nivåer, inom ramen för mottagningar och föreningar.

Mottagningen

För att möta det ökade behovet samtalsterapi har vi under våren prövat möjligheten att ha en filial i Landskrona. Det har fungerat väl och under hösten kommer vi att utvärdera och undersöka möjligheten att etablera en filial med 2-3 anställda i Landskrona.

Existentiella samtal om människans plats på jorden

Idag talar man om en ny tidsålder – den antropocena – där människans handlande bestämmer planetens framtid. Det är inte lätt att förstå sin roll i det stora skeendet. Att samtala med andra om detta kan vara till hjälp. I höst startar S:t Lukas Lund i en samtalsgrupp om klimatfrågor. Gruppen leds av Karin Rodhe, tidigare ordförande för S:t Lukas Lund. Detta sker i samarbete med Sensus. Läs mer i särskild inbjudan!

Programkvällar hösten 2019

S:t Lukas Lund och Domkyrkoförsamlingen fortsätter att samverka kring onsdagskvällarna i Domkyrkoforum. Tillsammans kan vi erbjuda sex kvällar under hösten som bl.a. kommer att handla om hur vi kan äta oss friskare, om att beröra och bli berörd- om handens skapande kraft, om hoten mot den biologiska mångfalden och vägarna framåt och om unga i en svår psykosocial situation. Hela programmet finns som bilaga.

Tack för ditt medlemskap – det är förutsättningen för att S:t Lukas ska kunna finnas som den demokratiska, idéburna organisation vi är! Som medlem i S:t Lukas är man med och stödjer arbetet med att värna det goda samtalet, både det i slutna terapirummet och det öppna samtalsrummet och via Unga Lukas.

Du kan även stödja vår verksamhet med att skänka en gåva. Gåvor går oavkortat till, att när behov finns, reducera samtalsavgiften. Gåvor kan sättas in på vårt bankgiro 737-8425. Ange gåva på insättningen.

Du kan också hjälpa oss att inspirera fler att bli medlemmar i S:t Lukas Lund, se: https://sanktlukas.se/lund/foreningen/bli-medlem/

Nästa medlemsbrev kommer att skickas ut via mail i början av 2020.

För att minska kostnaden för utskick av medlemsbrevet kommer vi framöver att skicka medlemsbrev och annan information från S.t Lukas via mail. Vi har redan mailadresser till hälften av alla medlemmar. För att försäkra oss om att adresserna är aktuella och för att få mailadress till övriga ber vi alla medlemmar att sända sin mailadress till admin.lund@sanktlukas.se Märk mailet ”Medlemskap S:t Lukas Lund” och skriv även ditt namn i mailet då mailadresser inte alltid kopplas till namn.

Lund i september 2019

För styrelsen S:t Lukas Lund

Malin Irhammar

Ordförande

malinirhammar@gmail.com

Läs i Pdf