Medlemsbrev Januari 2021

Medlemsbrev S:t Lukas Lund januari 2021

Kära Lukasmedlem!

Medvetenheten om människors behov av fysiska möten och samtal med ögonkontakt har kanske aldrig varit så stor som den är nu. Ändå är det just detta vi inte kan få utan vidare i skuggan av pandemin. Vi kan hoppas på förändring och vaccin. Men vi vet inte hur länge till vi måste vandra i denna rätt ödsliga skog – för att låna en bild från Hjalmar Gullberg:

Om i ödslig skog
ångest dig betog
kunde ett flyktigt möte
vara befrielse nog

Giva om vägen besked
därpå skiljas i fred
Sådant var främlingars möte
enligt uråldrig sed

Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå
Alla människors möte
borde vara så.

Samtalskvällar våren 2021

När det gäller vårens öppna samtalskvällar ber vi att få återkomma med mer information. Vi arbetar nu på, att med bättre teknik, spela in ytterligare samtal innan vi kan genomföra fysiska möten. Vi har då ambitionen att ha en samtalskväll på mottagningen och ev. filmkväll på Kino med efterföljande samtal med terapeut.

Inspelning från samtalskväll hösten 2020

Under hösten fick vi möjlighet att spela in en av samtalskvällarna. Mellan hopp och förtvivlan – om klimat och (o)rättvisa. Samtal mellan Frida Hylander, klimatpsykolog, och Per Kristiansson, stiftsadjunkt.

Den finns nu att se på youtube https://www.youtube.com/watch?v=rIiar1DeEcw

Det blev ett intressant samtal men tyvärr fanns ett ventilationsbrus i lokalen som inte helt har gått att redigera bort. Vår ambition är att med bättre teknik filma kommande samtalskvällar för att göra det möjligt för fler att delta. Mer information om detta kommer längre fram.

S:t Lukas Lund mottagningen

Med ökad möjlighet till digitala terapisamtal och praktiska åtgärder på mottagningen har vi trots pandemin kunnat genomföra terapisamtal i samma utsträckning som tidigare. Vi har dessutom utökat verksamheten i Landskrona.

Årsmöte 24 mars

Vi vet ännu inte om vi kan genomföra mötet fysiskt eller om det blir digitalt. Vi återkommer om detta.

Tack för ditt medlemskap – det är förutsättningen för att S:t Lukas ska kunna finnas som den demokratiska, idéburna organisation vi är! Som medlem i S:t Lukas är du med och stödjer arbetet med att värna det goda samtalet, både det i slutna terapirummet, det öppna samtalsrummet samt via Unga Lukas. Läs mer på www.sanktlukas.se

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrat 150 kr för enskild medlem, 200 kr för par och 100 kr för studerande under 25 år. Bankgiro 813-6186. Kom ihåg att uppge namn, adress/mailadress när du betalar. Vi är tacksamma om medlemsavgiften betalas senast 1/3.

Lund i januari 2021

För styrelsen S:t Lukas Lund

Malin Irhammar

Ordförande

malinirhammar@gmail.com