Välkommen till S:t Lukas Lund

Medlemsbrev S:t Lukas Lund januari 2023

Stort tack för ditt medlemskap – det är förutsättningen för att S:t Lukas ska kunna finnas som den demokratiska, idéburna, icke-vinstdrivande organisation vi är! Som medlem i S:t Lukas är du med och stödjer arbetet med att värna det goda samtalet, både i det slutna terapirummet, det öppna samtalsrummet och via samtalschatten Unga Lukas (www.sanktlukas.se). Medlemsavgiften går till att subventionera terapisamtal för de som har svårigheter att privat bekosta dessa.

Medlemsavgiften för 2023 är oförändrat 150 kr för enskild medlem, 200 kr för par och 100 kr för studerande under 25 år.

Bankgiro 813-6186. Kom ihåg att uppge namn och adress/mailadress när du betalar.

Samtalskvällar våren 2023

Vi hoppas att vårens samtalskvällar känns både intressanta och angelägna. De startar redan 25 januari med ett samtal mellan lundapolisen Tobbe Isaksson och Jan Kjellström, polispräst. För mer information om övriga kvällar, se bifogat program. Sprid det gärna!

Mottagningarna Lund och Landskrona

Vi är i dagsläget 16 legitimerade psykoterapeuter och psykologer.

Under 2022 har vi arbetat med frågan om vilka S:t Lukas ska vara idag. Region Skånes vårdval för psykoterapi har aktualiserat frågan om vad som skiljer oss från andra vårdgivare inom vårdvalet. Vad menar vi med ”det existentiella” och ”de existentiella frågorna”, och på vilket sätt vi arbetar med detta? En nyhet för i år är att S:t Lukas har vunnit upphandlingen av polishandledning.

Det tuffa ekonomiska läget påverkar även oss, och politikerna i Hälso- och sjukvårds-styrelsen har valt att inte höja ersättningen för vårdvalet i år heller. Vi har därför tvingats höja priset för privatbetalande till 1050 kr/samtal, ett pris som dock fortfarande är lägre än våra konkurrenters. Tack vare bidrag och medlemsavgifter kan vi också fortsätta att erbjuda subventionerade samtal.

En ny hemsida är på gång där det t.ex. tydligare kommer att framgå hur man som privatperson kan stötta verksamheten via Swish.

Årsmöte för S:t Lukas Lund

Som medlem är du välkommen till årsmötet för S:t Lukas Lund den 29 mars på Domkyrkoforum. Efter årsmötet bjuds på en enkel måltid och därefter följer en samtalskväll med Kerstin Dillmar. Särskild kallelse kommer.

För styrelsen S:t Lukas Lund

Malin Irhammar

Ordförande

malinirhammar@gmail.com