Medlemsbrev september 2020

Medlemsbrev S:t Lukas Lund september 2020

 

Kära Lukasmedlem!

Efter en vår och sommar då mycket inte har varit som vanligt går vi mot en höst som präglas av ovisshet. För många av oss har en mer eller mindre självvald isolering gjort att vi mer än på länge längtar efter möten med människor och goda samtal. Än vet vi inte om hösten kan innebära att vi får det vi längtar efter eller om vi kan hitta nya vägar och nya värden i detta sårbara liv.

 

S:t Lukas Lund

Trots Coronapandemin har verksamheten på mottagningen fungerat väl bl.a. genom att vissa samtal har kunnat genomföras digitalt. Även styrelsen har haft digitala möten under våren.

Martin Stenson, som sedan fem år tillbaka är terapeut på mottagningen, har på en del av sin tjänst förordnats som verksamhetschef. Två nya terapeuter har rekryterats till Lund och verksamheten i Landskrona har utökats.

 

Samtalskväll hösten 2020

På grund av pandemin var vi tvungna att ställa in hälften av vårens samtalskvällar. En av kvällarna är planerad att genomföras den 18 november kl. 19.15 i Hörsalen Domkyrkoforum.

Mellan hopp och förtvivlan – om klimat och (o)rättvisa

Frida Hylander, klimatpsykolog, och Per Kristiansson, stiftsadjunkt.

Platsantalet är begränsat och vi återkommer med när biljetter kan hämtas på Domkyrkoforum.

 

Vi planerar även en medlemskväll där vi berättar mer om verksamheten på mottagningen, pratar S:t Lukas och bjuder på kaffe. Vi kommer också att besluta om en ändring av stadgarna. Särskild inbjudan kommer så snart det ges möjlighet att träffas i större grupp igen.

Vad önskar du att vi tar upp på en medlemskväll?

 

Förbundet S:t Lukas

Rekryteringen av ny generalsekreterare (GS) har slutförts och mer än 30 sökande har intervjuats. Förbundsstyrelsen har beslutat att från och med 1 september utse Malin Dahlberg Markstedt som ny GS och tillika VD för förbundets båda bolag. Malin är jurist och har tidigare varit generalsekreterare på Global Child Forum, koordinator på Barnombudsmannen och arbetat på Rädda Barnen som manager på avdelningen för Child Rights and Business.

 

Lars Arrhenius har tillträtt som ny förbundsorförande efter Anne Marie Brodén. Lars är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter. Han har varit ordförande för barnrättsorganisationen ECPAT Sverige, generalsekreterare för Friends, vice ordförande för Unicef i Sverige, generalsekreterare på Läkarmissionen, haft uppdrag som statlig utredare och nyligen utsetts till ny Diskriminerings-ombudsman (DO). Under 2019 har Lars varit vice ordförande i förbundsstyrelsen.

Förbundets verksamhetsberättelse för 2019 som finns som bilaga i detta mail.

 

Tack för ditt medlemskap – det är förutsättningen för att S:t Lukas ska kunna finnas som den demokratiska, idéburna organisation vi är! Som medlem i S:t Lukas är du med och stödjer arbetet med att värna det goda samtalet, både det i slutna terapirummet, det öppna samtalsrummet och via Unga Lukas.

 

Om du glömt att betala medlemsavgiften är vi tacksamma om du gör det så snart som möjligt. Den är oförändrat 150 kr för enskild medlem, 200 kr för par och 100 kr för studerande under 25 år. Bankgiro 813-6186. Kom ihåg att uppge namn, adress och mailadress när du betalar.

 

Nästa medlemsbrev kommer att skickas ut via mail i början av 2021.

 

Lund i september 2020
För styrelsen S:t Lukas Lund
Malin Irhammar
Ordförande

malinirhammar@gmail.com

Läs i PDF