Medlemsbrev mars 2019

Medlemsbrev S:t Lukas Lund mars 2019

I år är det 80 år sedan S:t Lukas startade under namnet ”Stillhet och kraft”. Idag är S:t Lukas en av de största enskilda organisatörerna för psykoterapi. S:t Lukas har hög trovärdighet genom sin värdegrund och kvalitén på det professionella arbete som görs. Du kan läsa mer om S:t Lukas historia på https://sanktlukas.se/om-oss/historik/

Den bärande iden för S:t Lukas är att möjliggöra för fler att få tillgång till psykoterapi. S:t Lukas möter människor med vitt skilda erfarenheter och behov. Det är självklart för oss att bemöta alla individer och grupper med öppenhet och respekt oavsett könsidentitet, kulturell bakgrund eller tro. Vi utgår från en helhetssyn på människan där såväl känslomässiga, sociala, fysiska och existentiella behov blir en del av samtalet.

Mottagningen i Lund
Mottagningens verksamhetschef Annelie Pavlatos har sagt upp sin tjänst och Bo-Anders Nilsson, som vikarierat är nu tillsvidareförordnad. S:t Lukas Lund har god ekonomi och en mycket väl fungerande verksamhet tack vara alla medarbetare.

Samarbetet med Lunds Domkyrkoförsamling fortsätter och i vår ansvarar S:t Lukas för tre kvällar som startar efter S:t Lukas årsmöte 27 mars med ett bokcafé med Clara Bolmsjö, socionom, aktuell med diktsamlingen ”Jordkropp” och Åke Lasson, kirurg och författare, aktuell med romanerna ”Blicken” och ”Cassandra”. Den 3 april är temat ”När liv står på spel – att närma sig frågan om självmord” Axel Carlberg, doktor i etik och samtalsledare inom psykiatrin i Region Skåne och den 24 april samtalar Anders Blomquist, präst, och Åsa Egnér, regissör och präst om ”Längtan efter språk”. Programmet biläggs detta brev.

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2019. Den är oförandrat 150 kr för enskild medlem, 200 kr för par och 100 kr för studerande under 25 år. Den betalas till bankgiro 813-6186. Kom ihåg att uppge namn och adress när du betalar.

Du kan även stödja vår verksamhet med att skänka en gåva. Gåvor går oavkortat till, att när behov finns, reducera samtalsavgiften. Gåvor kan sättas in på vårt bankgiro 737-8425. Ange gåva på insättningen.

Tack för ditt medlemskap – det är förutsättningen för att S:t Lukas ska kunna finnas som den demokratiska, idéburna organisation vi är! Som medlem i S:t Lukas är man med och stöttar arbetet med att värna det goda samtalet, såväl genom föreningarnas aktiviteter som via Unga Lukas. Du kan hjälpa oss att inspirera fler att bli medlemmar i S:t Lukas Lund, se: https://sanktlukas.se/lund/foreningen/bli-medlem/

Alla medlemmar i S.t Lukas Lund kallas härmed till
Årsmöte den 27/3 kl. 18.00 på Domkyrkoforum.

Efter Årsmötet är du välkommen på litet bokcafé med Clara Bolmsjö, socionom, aktuell med diktsamlingen ”Jordkropp” (en av fem nominerade till årets Katapultpris) och Åke Lasson, kirurg och författare, aktuell med romanerna ”Blicken” och ”Cassandra”.

Årsmöteshandlingarna kommer att finns tillgängliga på https://sanktlukas.se/lund/foreningen/
Det kommer även att finnas upptryckta exemplar vid själva mötet.

Lund i mars 2019
För styrelsen S:t Lukas Lund
Malin Irhammar
Ordförande

Läs i PDF