Välkommen till S:t Lukas Lund

Välkommen att kontakta Verksamhetschef Martin Stenson

på tel.: 076-677 83 29 eller via mejl: martin.stenson@.sanktlukas.se

så kan du få tillgång till vår Patientesäkerhetsberättelse.

Välkommen med frågor, synpunkter eller förbättringsförslag!