Familjeterapi

Familjeterapi går ut på att man talar om och behandlar sina problem tillsammans med flera familjemedlemmar.

Problem som gör att man söker sig till familjeterapi kan se ut på olika sätt. Ibland söker man hjälp för att man upplever att man har ett gemensamt problem. Ibland handlar det om att hela familjen deltar för att hjälpa en familjemedlem. Gränsen är inte alltid självklar, för oftast är det ju så att hela familjen berörs om en familjemedlem inte mår bra.

Familjemedlemmar påverkar varandra både i negativ och i positiv riktning. Om man söker familjeterapi är det ofta med utgångspunkten att man på något sätt har fastnat i negativa mönster som man inte lyckats bryta själva.

Vi erbjuder familjeterapi centralt i Malmö av legitimerad familjeterapeut.