25/06

2018

Handledning till reducerad avgift!

Från hösten 2018 erbjuder vi till reducerad avgift handledning i psykoterapeutiskt arbete av legitimerade psykoterapeuter under vidareutbildning till handledare. Har du grundutbildning i psykodynamisk psykoterapi (steg 1) eller mer och behov av handledning i ditt patientarbete är du välkommen att höra av dig till:

Bo-Anders Nilsson , 070753726

Verksamhetschef

bo-anders.nilsson@sanktlukas.se