18/05

2017

Välkommen till samtalsgrupp för äldre!

VAD INNEBÄR DET ATT BLI ÄLDRE

Under 5 tillfällen delar vi varandras erfarenhet kring

några teman.

Teman som kan tas upp är

  • relationer
  • ensamhet
  • identitet
  • meningen med livet
  • framtiden

Naturligtvis finns det utrymme för egna reflektioner.

Gruppen leds av legitimerad psykoterapeut.

Anmälan sker löpande och ny grupp startar när den är

fulltalig.

040-973726