Välkommen till S:t Lukas Mittnorrland

090-14 05 30

Besöksadress

Södra Järnvägsgatan 7, 3 tr 852 37 Sundsvall

Mottagningen

Mottagningsverksamheten i Sundsvall bedrivs av föreningen S:t Lukas i Umeå.

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina […] Läs mer

Vill du bli medlem i din lokala förening?

Här kan du bli medlem i din lokala förening. Vi skapar mötesplatser med samtal och evenemang kring psykisk hälsa och existentiella frågor. Varmt välkommen i vår utveckling.