Välkommen till S:t Lukas Mölndal

Olika former av samtal

Hos oss kan du gå i individuell psykoterapi och få stöd i form av par- och familjesamtal. Vi har bred kompetens inom olika psykoterapeutiska inriktningar och lång erfarenhet av att arbeta med livsfrågor och existentiella frågeställningar.


Behöver du någon att prata med?

Inom S:t Lukas möter du legitimerade psykoterapeuter och legitimerade psykologer med mångårig erfarenhet från privat och offentlig vård, socialt arbete och idéburna organisationer.
För att bedriva psykoterapi ska man vara legitimerad psykolog eller vara legitimerad psykoterapeut. Förutom psykologer kan även sjuksköterskor, sjukgymnaster, fysioterapeuter, socionomer, psykiater och präster utbilda sig till psykoterapeuter. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs förutom ovanstående grundutbildning även minst tre års fortsättningsutbildning i psykoterapi.
Psykoterapi och samtalsstöd är stor del av verksamheten inom S:t Lukas. Om man mår psykiskt dåligt, går igenom en svår livssituation eller har frågor om livet kan man själv ta kontakt med våra mottagningar för att boka tid för samtal.

Hos oss kan du gå i individuell psykoterapi och få stöd i form av par- och familjesamtal. Vi har bred kompetens inom olika psykoterapeutiska inriktningar och lång erfarenhet av att arbeta med livsfrågor och existentiella frågeställningar. Verksamheten bygger på en helhetssyn på människan som innebär respekt för det unika i varje individ och öppenhet för existentiella frågor. Vi arbetar med psykisk hälsa enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är inte vinstdrivande och står politiskt och religiöst obundna.

Du kan komma till oss på eget initiativ eller via ett avtal med din arbetsgivare. Första besöket består alltid av ett orienterande samtal där vi tillsammans tar reda på varför du söker och hur vi kan hjälpa dig. Vi kallar de som söker hjälp hos oss för konfidenter. Det betyder att vi möter människor i en förtrolig och respektfull relation, där ingenting som sägs eller händer under våra samtal förs vidare.

Hos oss arbetar enbart legitimerad personal – din kvalitetssäkring

Individuell terapi

I individuell psykoterapi får man samtala om upplevda och verkliga svårigheter i livet. Men hjälp av relationen till en professionell psykoterapeut kan inre konflikter bearbetas och psykiska mönster förändras. Relationen till psykoterapeuten används för att förstå sig själv och bygga upp sin egen styrka, fördjupa den egna livstolknigen och åstadkomma större valfrihet i livet. Konflikter och mönster är ofta grundade tidigt i livet och kan skapa psykisk obalans och hindra oss i vårt mentala och känslomässiga växande.

Viktiga förutsättningar för en psykoterapi är, att den terapeutiska relationen utvecklas genom ett förtroendefullt samarbete och att samtalet är skyddat – att det är konfidentiellt.
Målsättningen kan vara att uppnå ökad självkännedom, upptäcka både hinder och möjligheter, komma igen efter en kris eller förstärka identiteten och få en meningsfull förståelse av den egna livssituationen. Genom att få ihop den egna livsberättelsen stärks möjligheter till ansvarsfulla val och välgrundade förändringar i livet.

Kortare eller längre terapi?

Korttidsterapi är en tidsbegränsad och fokuserad behandlingsform. Det är också den mest efterfrågade formen av psykoterapi. Den utgår från ett specifikt problem som du upplever extra angeläget, det kan till exempel röra sig om fobier eller mildare tvångstankar.
Antalet samtal i en korttidsterapi kan variera mellan 3-20 beroende på behovet, du och psykoterapeuten kommer från början överens om hur många. Att ha ett fast slutdatum är en del i processen.

Under det första samtalet kommer du och terapeuten tillsammans överens om vad korttidsterapin ska handla om. Eftersom terapin pågår under en begränsad tid är både du och terapeuten aktiva i samtalet. Det förekommer även hemuppgifter för att hjälpa dig hitta alternativa vägar bort från invanda negativa mönster.
Två viktiga förutsättningar för en lyckad korttidsterapi är att den terapeutiska relationen utvecklas genom ett förtroendefullt samarbete och att samtalen är konfidentiella.

Parterapi

Vid S:t Lukas mottagningar finns möjlighet för par (partners, förälder–barn, syskon och andra konstellationer) att gå i parterapi. Parterapi erbjuder en möjlighet att undersöka och förstå konflikter och problem som ett par går igenom. Problemen har oftast en negativ effekt på arbetslivet och föräldraskapet.

Vad hjälper parterapi till med?
  • Att öka förståelsen för dolda och outtalade konflikter.
  • Att bryta gamla och destruktiva mönster och hitta nya sätt att lösa kommande problem.
  • Att få en djupare syn på konsekvenserna av obalansen i parförhållandet.
  • Att öppna nya vägar att åstadkomma förändringar som individer och som partner i förhållandet.
Separerade par kan också få hjälp av parterapi genom:
  • Att öka förståelsen för det beslut som ledde fram till skilsmässan.
  • Att undersöka de dolda konflikter som paret inte kunde och inte kan se.
  • Att ge möjlighet att kunna sörja en livsviktig förlust.

Familjeterapi

Denna terapiform vänder sig främst till familjer med barn och ungdomar. I arbetet med familjer handlar det oftast om låsningar i samspels- och kommunikationsmönster samt svårigheter att hantera konflikter och olikheter. Målet är att erbjuda vägledning och hjälp till förbättrad förståelse av varandra och sig själva samt till ökad beredskap att prova sig fram till olika problemlösningar.

Hur går jag vidare?

Du som söker individuell terapi kan själv boka in dig för ett första samtal i vår onlinebokning. Du kan själv välja om du vill boka ett digitalt samtal eller ett fysiskt samtal på plats på vår mottagning.

Priset för ett individuellt samtal är 1.150 kr/timme (45 min samtal, 15 min adm) för dig som privatbetalande. 
Priset för parsamtal är 2.250 kr för 1,5 timme, 1.500 kr/timme.

Swishbetalning för dig som privatbetalande kund
2020 införde vi Swish som betalningsmetod för dig som privatbetalande kund. Betalning sker i samband med ditt samtal.

Avbokningsregler
Avbokning eller ombokning av tid skall göras senast 48 timmar innan det bokade besöket. Betalar din arbetsgivare eller försäkringsbolag för dina samtal kan du omfattas av särskilda avbokningsregler baserat på ert avtal.
Sen avbokning samt uteblivet besök debiteras med full taxa. Avbokning/ombokning görs direkt till din behandlare via sms, mail eller telefon – kontaktuppgifter hittar du här.

Önskar du prata med en psykoterapeut innan du gör en bokning är du välkommen att ringa vår telefonmottagning på 031-58 85 25:  tisdagar kl 10-11, torsdagar kl 14-15. 

Genom att använda vår onlinebokning godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter i vårt system.
Läs vår integritetspolicy här.