Personal


Lotten Almgren

Enhetschef, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist inom klinisk psykologi. Jag har arbetat med psykoterapi och samtal i 25 år inom olika verksamheter. Jag arbetar sedan flera år som handledare i olika verksamheter som behandlar och hjälper andra och med chefshandledning enskilt eller i grupp.  

Jag träffar även enskilda personer och par i samtal. När vi ses vid ett första samtal så hjälps vi åt att hitta vad det är du eller ni som par vill ha hjälp med och hur samtalen kan bidra till bättre förståelse och förändring i din/er situation. Jag har kompetens inom psykodynamisk terapi, KBT, ACT och IPT (interpersonell terapi) och integrerar olika metoder för att på bästa sätt hitta vägar framåt.

031-58 85 20 076-677 23 22
lotten.almgren@sanktlukas.se


Lars Norén

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare. Jag arbetar utifrån utgångspunkten att varje människa är unik och att varje möte är unikt. Det inledande målet i en behandling är att skapa en dialog där dina problem och dilemman får ta plats. För att uppnå en förändring ser vi på din aktuella situation och undersöker rötterna, orsakerna till problemen. Till vår hjälp har vi din reflektionsförmåga och önskan om och vilja till förändring, samt min erfarenhet som psykolog och psykoterapeut. Jag utgår ifrån en psykodynamisk grund, med vidareutbildning inom KBT, systemteori och neuropsykologi. Välkommen! 

031-58 85 23 076-677 82 41
lars.noren@sanktlukas.se


Tina Jonsson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Ibland kan man behöva samtala med någon om svårigheter och utmaningar i livet. Det kan handla om händelser som plötsligt förändrar ens tillvaro eller att man upplevt problem under en längre tid eller har funderingar kring existentiella frågor. I psykoterapi ges möjlighet att bättre förstå och hantera det vi möter hos oss själva, i våra relationer och i olika livssituationer. 

Jag är psykolog, psykoterapeut, handledare och specialist i klinisk psykologi har tidigare arbetat många år i vuxenpsykiatri och har lång erfarenhet av psykoterapi. Jag arbetar med olika former och svårighetsgrad av psykisk ohälsa, kriser och personlig utveckling och har en grundläggande teoretisk bas inom det psykodynamiska fältet. I psykoterapi innebär det bland annat att den sökandes unika person, historia och den terapeutiska relationen är central för arbetet. Jag arbetar också med handledning i verksamheter som behandlar och hjälper andra, enskilt eller i grupp. 

031-58 85 24 076-677 23 24
tina.jonsson@sanktlukas.se


Maria Ericsson

Socionom, leg. psykoterapeut

Jag är socionom och leg. psykoterapeut med en bakgrund inom Barn och ungdomspsykiatri och Socialtjänstens familjebehandling.  De flesta av oss hamnar vid några tillfällen i livet i situationer som vi har svårt att reda ut på egen hand och ofta påverkas våra relationer. Jag möter främst par och familjer i familjerådgivning där det kan röra sig om kommunikationsbekymmer, olösta konflikter, otrohet, sex och samlevnadsfrågor, kris, förälder/barnrelationer med mera. Jag tar även emot enskilda individer för terapi och ger handledning till grupper. 

031-58 85 24 076-677 36 34
maria.ericsson@sanktlukas.se


Christina Berg

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare

Jag är socionom, leg. psykoterapeut och handledare. Jag har arbetat med myndighetsutövning och öppenvårdsbehandling inom Socialtjänsten barn och familj samt ett antal år inom den kommunala familjerådgivningen. Jag har grundutbildning inom EFT (emotionell fokuserad parterapi), Motiverande samtal samt parsexualitet och familjeliv. Idag arbetar jag främst med par och familjer inom familjerådgivningen där det i första hand handlar om kommunikationsbrister, konflikter, otrohet, samlevnadsfrågor men även föräldra- och barn relationer. I samtalen fokuserar jag på både den enskildes och parets behov och att öka förståelsen för sig själv som person och för sin partner. Jag arbetar också med grupphandledning. 

031-58 85 13 076-677 23 27
christina.berg@sanktlukas.se