Välkommen till S:t Lukas Mölndal

Personal


Christina Berg

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare, aukt. familjerådgivare

Jag är socionom, leg. psykoterapeut, handledare och auktoriserad familjerådgivare. Jag har arbetat med myndighetsutövning och öppenvårdsbehandling inom Socialtjänsten barn och familj samt ett antal år inom den kommunala familjerådgivningen. Jag har grundutbildning inom EFT (emotionell fokuserad parterapi), Motiverande samtal samt parsexualitet och familjeliv. Idag arbetar jag främst med par och familjer inom familjerådgivningen där det i första hand handlar om kommunikationsbrister, konflikter, otrohet, samlevnadsfrågor men även föräldra- och barn relationer. I samtalen fokuserar jag på både den enskildes och parets behov och att öka förståelsen för sig själv som person och för sin partner. Jag arbetar också med grupphandledning. 


Lars Norén

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare. Jag arbetar utifrån utgångspunkten att varje människa är unik och att varje möte är unikt. Det inledande målet i en behandling är att skapa en dialog där dina problem och dilemman får ta plats. För att uppnå en förändring ser vi på din aktuella situation och undersöker rötterna, orsakerna till problemen. Till vår hjälp har vi din reflektionsförmåga och önskan om och vilja till förändring, samt min erfarenhet som psykolog och psykoterapeut. Jag utgår ifrån en psykodynamisk grund, med vidareutbildning inom KBT, systemteori och neuropsykologi. Välkommen! 


Maria Wall

Socionom, leg. psykoterapeut

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut och arbetar utifrån en psykodynamisk inriktning med existentiell grund. Jag har tidigare lång erfarenhet av samtalsbehandling inom socialtjänst med barn, ungdomar och deras familjer samt inom Ungdomsmottagning. Jag är hbtq-diplomerad.

Jag tar emot enskilda individer i terapi men även par och familjer. När vi ses försöker vi tillsammans se vilket behov som finns hos dig eller hos er som par, vilket kan handla om relationsproblem, konflikter, existentiella kriser eller andra svåra livssituationer som kan leda till ångest, nedstämdhet eller stress. Tillsammans kommer vi vidga och fördjupa din kännedom om dig själv för att du lättare ska förstå dig själv och dina relationer och på så sätt utvecklas och komma vidare i din livssituation.


Pia Andersson

Leg. psykolog, handledare

Jag möter enskilda personer, par och grupper som leg. psykolog och handledare. Tillsammans formulerar vi vad som är svårt för dig/er och på vilket sätt svårigheterna kan vara i vägen. Under de senaste 25 åren har jag i olika verksamheter mött barn, unga, unga vuxna, vuxna, par och grupper utifrån olika frågeställningar.

Utifrån min erfarenhet och kompetens hittar vi tillsammans vägar och strategier som kan vara till hjälp för er. Jag integrerar metoder och modeller. Mitt förhållningssätt är konsultativt, lösnings- och processinriktat. Vi ses utifrån dina behov och din/er situation. Jag är hbtq-diplomerad.


Petronella Bergkvist

Socionom, leg. psykoterapeut, leg. hälso- och sjukvårdskurator, handledare

Jag är socionom, leg. psykoterapeut och handledare med lång erfarenhet av behandlingsarbete inom barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, HVB och den idéburna sektorn.

Jag arbetar främst med par och familjer inom familjerådgivningen, men också med enskilda individer i terapi. Jag utgår från dina/era specifika behov och önskemål i samtalen som kan röra sig om kommunikationssvårigheter, konflikter, kris, otrohet, sex- och samlevnad, föräldra- och barnrelationer och dyl.


Tone Klingenstierna

Områdeschef Psykoterapi & Handledning, leg. psykolog, handledare