Välkommen till S:t Lukas Mölndal

Behöver du prata med någon professionell?

Vi stöttar människor i alla åldrar genom samtal. Hos oss arbetar legitimerade psykologer och psykoterapeuter med bred kompetens.


Psykoterapi


Psykoterapi och samtalsstöd är stor del av verksamheten inom S:t Lukas. Om man mår psykiskt dåligt, går igenom en svår livssituation eller har frågor om livet kan man själv ta kontakt med våra mottagningar för att boka tid för samtal.

Hos oss kan du gå i individuell psykoterapi och få stöd i form av par- och familjesamtal. Vi har bred kompetens inom olika psykoterapeutiska inriktningar och lång erfarenhet av att arbeta med livsfrågor och existentiella frågeställningar. Verksamheten bygger på en helhetssyn på människan som innebär respekt för det unika i varje individ och öppenhet för existentiella frågor. Vi arbetar med psykisk hälsa enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är inte vinstdrivande och står politiskt och religiöst obundna.

Du kan komma till oss på eget initiativ eller via ett avtal med din arbetsgivare. Första besöket består alltid av ett orienterande samtal där vi tillsammans tar reda på varför du söker och hur vi kan hjälpa dig. Vi kallar de som söker hjälp hos oss för konfidenter. Det betyder att vi möter människor i en förtrolig och respektfull relation, där ingenting som sägs eller händer under våra samtal förs vidare.

Hos oss arbetar enbart legitimerad personal – din kvalitetssäkring

Inom S:t Lukas möter du legitimerade psykoterapeuter och legitimerade psykologer med mångårig erfarenhet från privat och offentlig vård, socialt arbete och idéburna organisationer.

För att bedriva psykoterapi ska man vara legitimerad psykolog eller vara legitimerad psykoterapeut. Förutom psykologer kan även sjuksköterskor, sjukgymnaster, fysioterapeuter, socionomer, psykiater och präster utbilda sig till psykoterapeuter. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs förutom ovanstående grundutbildning även minst tre års fortsättningsutbildning i psykoterapi.

Symptom vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan yttra sig genom många olika psykiska symptom som t.ex sömnstörningar, relationsproblem, trötthet och koncentrationssvårigheter. Man kan känna sig nedstämd eller irriterad utan att förstå varför. För en del kan rädsla, ångest och oro skapa konflikter och svårigheter i både privatliv och arbetsliv.

Vanliga orsaker till psykoterapeutisk behandling

  • Livskriser; skilsmässa, arbetslöshet, sorger och förluster av olika slag
  • Utbrändhet och trötthetssyndrom
  • Depression och ångest
  • Existentiella livskriser och frågeställningar
  • Relationsproblem i yrkesliv eller i privatliv
  • Sjukdom eller olycka som påverkat din livssituation

Tystnadsplikt

En psykoterapeut har tystnadsplikt. Även om arbetsgivaren helt eller delvis betalar för dina samtal gäller sekretessen även gentemot arbetsgivaren.

Hur går jag vidare?

Önskar du prata med en psykoterapeut innan du gör en bokning är du välkommen att ringa vår telefonmottagning på 031-58 85 25:  tisdagar kl 10-11, torsdagar kl 14-15.