Alingsås

Välkommen till S:t Lukas i Alingsås

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har öppet som vanligt. På grund av den situation vi har i samhället idag, erbjuder vi även terapisamtal via telefon eller video. Dessa samtal är krypterade, sekretessbelagda och genomförs av samma kompetenta personal som du träffar för våra vanliga psykoterapeutiska samtal på mottagningen. 

Läs mer om våra rutiner för allas trygghet under ”Nyheter”.

Vi vänder oss till privatpersoner, organisationer samt företagskunder och erbjuder enskild psykoterapi samt par– och familjesamtal. S:t Lukas arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, och lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, vilket bland annat innebär att vi har tystnadsplikt. Hög kvalitet är vårt signum och vi arbetar kontinuerligt med metodutveckling inom det psykologiska fältet. Våra anställda är legitimerade psykoterapeuter eller psykologer med specialistkunskap och erfarenhet i olika psykoterapeutiska metoder. Vi möter ofta personer med övergripande livsfrågor och existentiella frågor. 

För organisationer och företag erbjuder vi även handledning, konsultation, chefsstöd och krishantering.

Vår värdegrund utgår från alla människors lika värde. Vi ser varje person  som en unik och meningsskapande individ med inre resurser. Vi ser människan som en helhet, med såväl fysiska och psykiska som sociala och existentiella behov. Öppenhet och respekt är våra ledord. S:t Lukas är en politiskt och religiöst obunden organisation där alla oavsett etnisk, kulturell eller religiös bakgrund, könsidentitet eller sexuell läggning är välkomna.

Nya priser för dig som privatbetalande fr.o.m 1 januari 2022

Psykoterapi 1.075 kr (45 min)

Par och familjer 1.300 kr (60 min)

Avbokningsregler: senast 48 timmar innan. För konfidenter med fasta veckotider gäller senast 7 dagar innan.

Varmt välkommen att kontakta oss!

 

Följ oss i våra sociala medier

Facebook             LinkedIn             Instagram

Telefon

0322-63 81 97

E-post

alingsas@sanktlukas.se

Adress

Södra Strömgatan 15 A
441 30 Alingsås

Föreningen

S:t Lukas Alingsås-Lerum Föreningen S:t Lukas Alingsås-Lerum har varit igång sedan 1983. Föreningen är huvudman för mottagning med psykoterapi, handledning och konsultation på Södra Strömgatan 15A i Alingsås. Luce Negri är verksamhetsansvarig. Ett par gånger varje år ordnas samlingar, öppna för alla, med föreläsningar i angelägna ämnen. Styrelse Johan Lövrup, ordförande Birgitta Ljungman, vice ordförande […]

Lär dig mer