Alingsås

Välkommen till S:t Lukas i Alingsås

Vi vänder oss till privatpersoner, organisationer samt företagskunder och erbjuder enskild psykoterapi samt par– och familjesamtal. S:t Lukas arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, och lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, vilket bland annat innebär att vi har tystnadsplikt. Hög kvalitet är vårt signum och vi arbetar kontinuerligt med metodutveckling inom det psykologiska fältet. Våra anställda är legitimerade psykoterapeuter eller psykologer med specialistkunskap och erfarenhet i olika psykoterapeutiska metoder. Vi möter ofta personer med övergripande livsfrågor och existentiella frågor.

För organisationer och företag erbjuder vi även handledning, konsultation, chefsstöd och krishantering.

Vår värdegrund utgår från alla människors lika värde. Vi ser varje person  som en unik och meningsskapande individ med inre resurser. Vi ser människan som en helhet, med såväl fysiska och psykiska som sociala och existentiella behov. Öppenhet och respekt är våra ledord. S:t Lukas är en politiskt och religiöst obunden organisation där alla oavsett etnisk, kulturell eller religiös bakgrund, könsidentitet eller sexuell läggning är välkomna.

Nya priser för dig som privatbetalande fr.o.m 1 januari 2022

Psykoterapi 1.075 kr (45 min)

Par och familjer 1.300 kr (60 min)

Avbokningsregler: senast 48 timmar innan. För konfidenter med fasta veckotider gäller senast 7 dagar innan.

Varmt välkommen att kontakta oss!


Följ oss i våra sociala medier

Facebook             LinkedIn             Instagram

Verksamhetschef
Cornelia Norrby, 073-961 35 86

Telefon

0322-63 81 97

E-post

alingsas@sanktlukas.se

Adress

Södra Strömgatan 15 A
441 30 Alingsås

Föreningen

S:t Lukas Alingsås-Lerum Föreningen S:t Lukas Alingsås-Lerum har varit igång sedan 1983. Föreningen är huvudman för mottagning med psykoterapi, handledning och familjeterapi på Södra Strömgatan 15A i Alingsås. Föreningen ordnar också med jämna mellanrum föreläsningar i angelägna ämnen dit medlemmar är särskilt välkomna. Styrelse Johan Lövrup, ordförande Birgitta Ljungman, vice ordförande Conny Johansson, sekreterare Lisbeth […]

Lär dig mer