Alingsås

OBS! Vi har flyttat till nya fina lokaler på Södra Strömgatan 15 i Alingsås. Varmt välkomna att kontakta oss för att boka ett besök! 

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har öppet som vanligt. På grund av den extraordinära situation vi har i samhället idag, erbjuder vi även terapisamtal via telefon eller video. Dessa samtal är krypterade, sekretessbelagda och genomförs av samma kompetenta personal som du träffar för våra vanliga psykoterapeutiska samtal på mottagningen. 

Läs mer om våra rutiner för allas trygghet under ”Nyheter”.

Vi vänder oss till privatpersoner, organisationer samt företagskunder och erbjuder enskild psykoterapi samt par– och familjesamtal. S:t Lukas arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, och lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, vilket bland annat innebär att vi har tystnadsplikt. Hög kvalitet är vårt signum och vi arbetar kontinuerligt med metodutveckling inom det psykologiska fältet. Våra anställda är legitimerade psykoterapeuter eller psykologer med specialistkunskap och erfarenhet i olika psykoterapeutiska metoder. Vi möter ofta personer med övergripande livsfrågor och existentiella frågor. 

För organisationer och företag erbjuder vi även handledning, konsultation, chefsstöd och krishantering.

Vår värdegrund utgår från alla människors lika värde. Vi ser varje person  som en unik och meningsskapande individ med inre resurser. Vi ser människan som en helhet, med såväl fysiska och psykiska som sociala och existentiella behov. Öppenhet och respekt är våra ledord. S:t Lukas är en politiskt och religiöst obunden organisation där alla oavsett etnisk, kulturell eller religiös bakgrund, könsidentitet eller sexuell läggning är välkomna

Varmt välkommen att kontakta oss!

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?