Stockholm

S:t Lukas i Stockholm är en av Sveriges största psykoterapimottagningar. Vi har tagit emot privatpersoner för psykoterapi sen 1944, vilket gör oss till en av de mottagningar i landet som har längst erfarenhet av att bedriva psykoterapeutisk behandling. Vi kallar den som söker hjälp hos oss för konfident. Det betyder att vi möter dig i en förtrolig och respektfull relation, där ingenting som sägs eller händer under våra möten förs vidare. S:t Lukas är en politiskt och religiöst obunden organisation där alla oavsett livsåskådning, könsidentitet eller sexuell läggning är välkomna.

På S:t Lukas i Stockholm arbetar legitimerade psykoterapeuter med mångårig erfarenhet från privat och offentlig vård, socialt arbete, idéburna organisationer och kyrkor. Vi vänder oss både till privatpersoner och företagskunder. Hos oss kan du gå i enskild psykoterapi, men även få stöd i form av par- och familjesamtal. Som privatperson behöver du ingen remiss utan kan själv anmäla ditt intresse att komma till oss.

För organisationer och företag erbjuder vi bl. a ledarskaps- och arbetshandledning, medarbetarstöd, organisationsutveckling och krishantering. Vi har bred kompetens av olika psykoterapeutiska behandlingsmetoder, av långa psykoterapier men även av korta målinriktade samtalskontakter. 

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?