Stockholm

Vår mottagning är öppen under hela sommaren!

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket i dagsläget betyder att du som är frisk och har en samtalstid inbokad, är välkommen till oss. 

Du som inte vill sitta i vårt väntrum kan gå direkt till din terapeuts rum på utsatt tid. Vi erbjuder även telefon- eller videosamtal istället för fysiska möten. Kontakta din terapeut om du önskar omboka ett befintligt möte till telefon- eller videosamtal. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Personal.

Behöver du som chef eller dina medarbetare stöd? Just nu har vi korta väntetider!

Kontakta oss för konsultation: ulrika.melander@sanktlukas.se

S:t Lukas i Stockholm är en av Sveriges största psykoterapimottagningar. Vi har tagit emot privatpersoner för psykoterapi sen 1944, vilket gör oss till en av de mottagningar i landet som har längst erfarenhet av att bedriva psykoterapeutisk behandling. Vi kallar den som söker hjälp hos oss för konfident. Det betyder att vi möter dig i en förtrolig och respektfull relation, där ingenting som sägs eller händer under våra möten förs vidare.

S:t Lukas är en politiskt och religiöst obunden organisation där alla oavsett livsåskådning, könsidentitet eller sexuell läggning är välkomna. På S:t Lukas i Stockholm arbetar legitimerade psykoterapeuter. Vi har bred kompetens med olika psykoterapeutiska metoder och lång erfarenhet av att arbeta med livsfrågor och existentiella frågor.

Vi vänder oss till privatpersoner samt företag och organisationer;

Hos oss kan du gå i enskild psykoterapi, men även få stöd i form av par- och familjesamtal. Som privatperson behöver du ingen remiss utan kan själv anmäla ditt intresse att komma till oss. För företag och organisationer erbjuder vi bl.a ledarskaps- och arbetshandledning, medarbetarstöd, föreläsningar, konsultation, organisationsutveckling samt krishantering.

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?