Välkommen till S:t Lukas Nordvästra Skåne/Ängelholm

S:t Lukas förening i Nordvästra Skåne

Vi bildades 1990 och är en ideell förening utan vinstsyfte. I Sverige bildades S: t Lukas 1939 och det finns 30 föreningar som bedriver verksamhet vid 40 mottagningar i hela landet. Vi anordnar intressanta föreläsningar och seminarier. Välkommen till våra olika arrangemang. Du som vill bli medlem är välkommen att höra av dig till någon i styrelsen.