17/06

2020

Anne Marie Brodén tackar för gott samarbete under sina sex år som Förbundet S:t Lukas ordförande

Jag vill börja med att tacka er alla för gott samarbete under mina sex år som ordförande för Förbundet S:t Lukas. Som förbundsordförande och även delaktig i våra två bolag, stiftelser och den ekonomiska föreningen, kan jag se tillbaka på många möten med er och beslut som syftat till att utveckla S:t Lukas. Jag tänker på allt arbete som gjorts sedan 2014 då S:t Lukas var en organisation med väldigt liten nationell verksamhet. Förbundet tillsammans med den ekonomiska föreningen hade ett mindre kontor på 15 kvm med 3 deltidsanställda. Direktor var Anne Magnusson, ekonom var Ann Lindberg och VD på SLS ekonomisk föreningen var Agnetha Gewert. Fantastiska personer alla tre men med tuffa förutsättningar.

Min uppgift tillsammans med förbundsstyrelsen blev att hitta vägar till utveckling och att stärka den nationella delen av förbundet samtidigt som de lokala föreningarna och deras mottagningar fick stöd.

En prioriterad fråga för mig var att hitta ett större kontor vilket blev på Svartmangatan i Gamla stan. Vi flyttade under hösten 2014 och det gav oss möjlighet att växa in i ett kontor på 85 kvm. Birgitta Johansson Hedberg som då var ordförande i den ekonomiska föreningen och jag hade ett fint samarbete. Jag övertog efterhand ordföranderollen även i den ekonomiska föreningen när Birgitta slutade.

Förbundsstyrelsen rekryterade Tiina Heino som generalsekreterare och tillika VD. Mycket positivt hände och vi vann många nya nationella avtal tack vare Tiinas goda kunskap om upphandlingar och avtal.

Vi påbörjade en översyn av S:t Lukas styrkor och svagheter och var vi borde vara 2020. Det ledde fram till att IT frågan och våra journalsystem kom i fokus och ett IT bolag bildades för att utveckla IT frågorna. Samtidigt påbörjades en utredning om SLS framtid. Att vi behövde upphandlingar av nationella avtal och försäljning var helt klart, men organisationsformen behövde ändras. SLS AB startade för att ersätta den ekonomiska föreningen och en säljare rekryterades. Vi satsade även på området psykosocialt arbete och sökte externa projektmedel hos Folkhälsomyndigheten, Vinnova och Socialstyrelsen. Prioriterade områden har varit Livberättargrupper för äldre, ungas psykiska ohälsa, digitala samtalsmöjligheter och framtagande av en Lukasapp.

Unga Lukas har vuxit vidare och är nu en fantastisk verksamhet. S:t Lukas nationella verksamhet fortsätter att växa genom våra själavårdsutbildningar, psykoterapi för frihetsberövade och externa projektmedel. Nya personer har rekryterats inom administration och ekonomi. Birgitta Lönnebo har ersatt Tiina Heino som tf. GS och VD under sommaren 2019. Birgitta har varit viktig i arbetet med utveckling av kvalitetsledningssystemet och framtagande av nya riktlinjer samt ny värdegrund förutom att axla manteln som GS och VD.

2019 insåg vi att det var för trångt på kontoret då vi hade mer än fördubblat förbundets verksamhet och två bolag fanns som utvecklades positivt. Det var dags att hitta ett större kontor och min uppgift blev att skriva ett nytt avtal med Stockholms stad då vi flyttade vi till Malmskillnadsgatan 58. Förbundskansliet har numera nio medarbetare med olika tjänstgöringsgrader och de drygt 200 kvm behövs då alla terapeuter inom samtalsjouren, volontärer och samordnare inom chatten Unga Lukas samt utbildare inom själavård och IT behöver träffas. Förbundskansliet har blivit den mötesplats som vi hoppades, då våra gemensamma arbetsgrupper och projektanställda med bas i Lukas lokalföreningar, kunnat hjälpa till att stärka vårt förbund.

80 år firades genom både bokutgivning om stillhet och kraft samt flera seminarier om existentiell hälsa med musik av Marie Bergman och vår egen Lukaskör. Under 2020 har vi fortsatt arbetet med att utveckla verksamheten och slutföra IT implementeringen. Det har varit en stor glädje för mig att samarbeta med er alla och att tillsammans med förbundsstyrelsen, Birgitta Lönnebo och alla medarbetare genomföra många förbättringar för S:t Lukas. Det har även varit viktigt att de båda styrelserna under ledning av Anne Marie Svensson S:t Lukas Service AB och Tore Helmersson SLS AB lyckats med sina uppdrag trots tuffa utmaningar.

Att nu lämna vidare till en ny ordförande känns helt rätt och jag vet att Lars Arrhenius kommer att bli en utmärkt förbundsordförande.  Lars är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och har lång erfarenhet av att arbeta som advokat. Lars var den första som hade positionen barn och elevombud i Sverige. Han har varit ordförande för ECPAT Sverige och generalsekreterare för Friends. Lars har även varit vice ordförande i Unicef i Sverige och är idag generalsekreterare på Läkarmissionen tillika en statlig utredare. Under 2019 har Lars varit vice ordförande i förbundsstyrelsen och har kommit väl in i arbetet. Jag önskar Lars och den nya förbundsstyrelsen lycka till.

Samtidigt har rekryteringen av ny GS slutförts och mer än 30 sökande har intervjuats. Förbundsstyrelsen har beslutat att utse Malin Dahlberg Markstedt som ny GS och tillika VD på de båda bolagen from 10 september i år. Malin arbetar på Rädda Barnen i dag som manager på avdelningen för Child Rights and Business. Malin är jurist och har tidigare varit generalsekreterare på Global Child Forum på slottet och koordinator på Barnombudsmannen. Malin kommer att tillföra S:t Lukas nya perspektiv och nya kontakter samtidigt som ni alla kommer att lära känna en person med stort engagemang och driv.

Till sist vill jag tacka för alla fina gåvor och hälsningar i samband med min avtackning.

Varma hälsningar

Anne Marie Brodén

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?