12/02

2018

Ensidig tilltro till KBT slår mot psykvården

Socialstyrelsen har skapat riktlinjer för psykvården som inte tar hänsyn till vetenskap, beprövad erfarenhet och patienternas synpunkter. Vi vill att genomförandet stoppas och att riktlinjerna skickas till experter i utlandet för granskning, skriver psykologer och psykoterapeuter i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 4 februari 2018.

DEBATT | PSYKIATRISK VÅRD

Sverige fick nyligen nya nationella riktlinjer för vård vid ångest och depression. Dessvärre kommer riktlinjerna inte att leda till bättre vård. Socialstyrelsen har i stället genom att inte beakta aktuell vetenskap, beprövad erfarenhet och patientsynpunkter skapat riktlinjer som i viktiga avseende leder till sämre behandlingsresultat. Detta är orimligt och måste ändras.

| SvD https://www.svd.se/ensidig-tilltro-till-kbt-slar-mot-psykvarden

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?