17/06

2020

Lars Arrhenius ny ordförande för Förbundet S:t Lukas

Vid Förbundet S:t Lukas Fullmäktige den 28 maj valdes Lars Arrhenius till ny förbundsordförande.  Lars är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och har lång erfarenhet av att arbeta som advokat. Lars var den första som hade positionen Barn och elevombud i Sverige. Han har varit ordförande för ECPAT Sverige och generalsekreterare för Friends. Lars har även varit vice ordförande i Unicef i Sverige och är idag generalsekreterare på Läkarmissionen tillika en statlig utredare. Under 2019 har Lars varit vice ordförande i S:t Lukas förbundsstyrelse.

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?