21/06

2018

S:t Lukas i Almedalen 2018

Välkommen till Ideella Trädgården i Almedalen måndagen den 2 juli kl 11.00 – 13.30.

S:t Lukas tema i år är Psykisk hälsa för unga – den viktigaste samhällsutmaningen.

Anne Marie Brodén, förbundsordförande i S:t Lukas, ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset och ledamot i regeringens barnrättsdelegation samtalar med EU parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M) och friidrottaren och föreläsaren Patrik Sjöberg om barn och ungas utsatthet.

Du får även möjlighet att höra Emma Henriksson socialutskottets ordförande (KD), Kristina Nilsson ledamot i socialutskottet (S) och Ing-Marie Wieselgren nationell samordnare för psykiatrin på SKL diskutera den psykiska hälsan och vad som behöver göras.

Efter prova på Mindfulness och lite ätbart fortsätter programmet med en presentation av olika projekt som arbetar med stöd från Folkhälsomyndigheten och Allmänna Arvsfonden. Projekten arbetar med att förbättra ungdomars hälsa på fritiden och i skolan genom chattsamtal och stillhetsövningar.

Läs vårt program här

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?