Om oss

Förbundet S:t Lukas består av ideella föreningar som driver 40 mottagningar för psykoterapi, handledning och organisationsutveckling över hela Sverige. Vi har varit pionjärer inom psykoterapi sedan 1939. Våra ledord är helhetssyn, öppenhet och respekt.

Vår idé och vision

S:t Lukas vill värna om det goda samtalet för alla. Samtal som undersöker, läker och utmanar oss, så att vi i vår vardag lättare kan hantera våra känslor, relationer och livsval.

Psykisk hälsa med kvalitet och helhetsperspektiv

Vi möter varje människa utifrån såväl fysiska och psykiska som sociala och existentiella behov. Hög kvalitet är vårt signum och vi arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vår historia

Vi har varit pionjärer inom psykoterapi sedan 1939. Idag finns vi över hela landet och fortsätter kombinera idéburet ledarskap och en bredd av professionella insatser med volontärarbete – för att göra skillnad för alla människor i samhället.

Vår organisation

Förbundet S:t Lukas utgörs av ideella lokala föreningar. Tillsammans arbetar vi i en demokratisk tradition, utifrån S:t Lukas idé, värdegrund och vision.