Förbundet S:t Lukas styrelse

Lars Arrhenius, ordförande, Stockholm 

Emma Henriksson, vice ordförande, Stockholm

Malin Linnér-Irhammar, Lund

Carin Nilsson, Skellefteå

Hjördis Flodström Enquist, Gävle

Ulrika Karlsson, Uppsala

Daniel Pollack, Göteborg 

 

Malin Dahlberg Markstedt, generalsekreterare, Stockholm

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?