Förbundskansliet

Förbundskansliet leds av en generalsekreterare och servar förbundsstyrelsen samt genomför de beslut som fattas av förbundsstyrelsen och fullmäktige. Kansliet samordnar, stödjer och utvecklar förbundets verksamhet på nationell nivå. Kansliet driver också nationella projekt och utbildningsverksamhet för hela landet.

Kansliet hanterar också det bolag förbundet äger, S:t Lukas i Sverige AB. Bolaget har två huvuduppgifter – dels att agera som säljorganisation för nationella avtal och upphandlingar, dels att bistå förbundet med service inom IT, ekonomi och kommunikation.