Historik

S:t Lukas bildades 1939 av personer i olika vårdande yrken såsom läkare, socialarbetare och präster. Stiftelsen hette från början ”Stillhet och kraft” och blev till det frö som idag har vuxit och blivit den landsomfattande organisationen S:t Lukas.

Socialarbetaren Ebba Pauli, överläkaren K H Giertz och metodistprästen Göte Bergsten hade alla en och samma filosofi om att människan har kroppsliga, sociala, psykologiska och andliga behov och att alla dessa hör ihop. När de tillsammans grundade S:t Lukasstiftelsen 1939 kom de med något alldeles nytt och för den tiden banbrytande. Den helhetssynen utgör än idag den bärande idén med S:t Lukas arbete. Efter hand bildades lokalavdelningar, som idag har blivit föreningar och mottagningar som samlas under Förbundet S:t Lukas.

Tron på samtalets läkande kraft kombinerades med den psykoterapeutiska kunskapen. S:t Lukas blev föregångare i att utbilda såväl vårdpersonal som präster och diakoner i psykologi och samtalsmetodik. S:t Lukas blev först i Sverige med att erbjuda utbildning till psykoterapeut. Vid förra seklets början var det vanligt att privata vårdinstitutioner fick namn såsom S:t Görans sjukhus eller S:t Jörgens sjukhus. Grundarna av S:t Lukas inspirerades av aposteln Lukas som både var evangelist och läkare vid valet av namn.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?