Fördjupad historik

Efter bildandet av stiftelsen köptes ett gästhem som människor med olika behov kunde besöka, det blev ett hem för psykisk rådgivning och själavård. Verksamheten fick en del massmedial uppmärksamhet eftersom det handlade om pionjärverksamhet inom det psykosociala området. Samtidigt började en strid ström av brev komma från människor som var i stor nöd och som bad om hjälp. Ebba Pauli kom då på idén att samla människor i en grupp för gemensamma samtal. Den första gruppen bildades i Stockholm och därefter uppstod grupper runt om i landet. Efter hand växte dessa till lokalavdelningar, som idag har blivit föreningar och mottagningar som samlas under förbundet S:t Lukas.

Ebba Pauli (1873-1941) var författare och socialarbetare. Hon hade en stark intuitiv förmåga att uppleva människors problem och sorger. Hon kunde tydligt se vad som borde och kunde göras för att hjälpa dessa människor. Ebba hade en stor del i utformningen av stiftelsens stadgar då den bildades, och många av hennes idéer finns än idag med i verksamhetens program. Hon var engagerad i S:t Lukasstiftelsen fram till sin död.

Knut Harald Giertz (1876-1950) var professor i kirurgi och överläkare på Sabbatsbergs sjukhus. Han var S:t Lukasstiftelsens första ordförande och författare till bland annat en samling fördrag i religiösa frågor. Giertz, som själv tidigt drabbades av en svår lungsjukdom, lärde sig förstå själens oerhörda betydelse – både dess sjukdomsframkallande och dess botande inflytande.

Göte Bergsten (1896-1954) var präst i metodistkyrkan och stiftelsens första direktor. Han beskrevs som en mycket varm och stor personlighet. Han tillämpade S:t Lukasstiftelsens ideologier långt innan de blev stadfästa i stiftelsens stadgar. Som ung studerade han psykologi och använde större delen av sin fritid till detta. Vid sidan av sin församlingstjänst fick han en anställning som själasörjare vid ett hem för psykiskt sjuka i Göteborg. Några år senare blev han förflyttad till Stockholm och det var då mötet med Ebba Pauli och K H Giertz ägde rum.

S:t Lukas utbildningsinstitut

Redan från början var det viktigt för S:t Lukasstiftelsen att medverka till utbildning för människor verksamma inom vården. Under 1940-talet utvecklades en av landets första utbildningar i psykoterapi, det som idag heter S:t Lukas utbildningsinstitut. När staten införde legitimation för psykoterapeuter på 1980-talet bidrog det till att utbildningen breddades och fördjupades för att uppfylla samhällets krav. Idag är S:t Lukas utbildningsinstitut sorterad under institutionen för vårdvetenskap på Ersta Sköndals Högskola och de bedriver legitimationsgrundande utbildningar i Stockholm, Göteborg, Lund och Luleå.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?