Kvalitet

S:t Lukas mottagningar drivs av professionell personal som utför psykoterapeutisk behandling. Personalen är legitimerad och metoderna bygger på aktuell forskning.

Då flertalet mottagningar bedriver både psykodynamiskt psykoterapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och familjeterapi, kan personalen hjälpa till att hitta rätt insats för rätt person. Verksamheten står under hälso- och sjukvårdslagen och följs upp av IVO. Vid vissa mottagningar gäller remiss från landstinget, kontakta din lokala mottagning och hör efter.

Många arbetsgivare vill ge samtalsstöd och krissamtal till sina anställda för att förebygga en sjukskrivning eller för att underlätta rehabilitering. Vår erfarenhet är att det är lönsamt att erbjuda personalen denna typ av medarbetarstöd. Problem kan förebyggas innan de växer sig stora oavsett om svårigheterna gäller privatlivet eller arbetslivet. En stor fördel med S:t Lukas är att medarbetaren kan fortsätta samtalen privat efter det att arbetsgivarens insats avslutats.

Många arbetsgivare vill stärka sina medarbetare och chefer att utvecklas i sitt yrke. Ibland behöver personalen avlastande samtal efter att ha varit utsatta för svåra situationer på arbetet. Handledningen som sker individuellt eller i grupp har som syfte att främja professionaliteten i vardagsarbetet.

Mottagningarnas verksamheter och organisationens förehavanden regleras genom policys, nationella riktlinjer och stadgar. Kvalitetsuppföljningar sker regelbundet liksom kundnöjdhetsundersökningar. Löpande under uppdragen sker såväl muntliga som skriftliga utvärderingar.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?