Nedsatt avgift för psykoterapi

S:t Lukas bärande idé är att möjliggöra för fler att få tillgång till psykoterapi. För personer inom anstalt och frivården finns möjlighet att söka särskilt stöd för psykoterapi.

Våra mottagningar har olika möjligheter till att subventionera psykoterapi för privatpersoner. Kontakta din lokala mottagning och hör efter vilka särskilda satsningar som finns just där.

Vid vissa mottagningar gäller remiss från landstinget, kontakta din mottagning och hör efter.

Det finns även möjlighet, i vissa regioner i Sverige, att genom Vårdval Psykoterapi få offentlig finansiering av behandlingen.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?