Organisation

Förbundet S:t Lukas består av ett trettiotal fristående föreningar runt om i Sverige, av vilka de flesta driver en mottagning.

S:t Lukas har sedan 1939 varit en oberoende fristående organisation styrd av föreningarna och dess medlemmar. Eftersom flera av grundarna hade en kristen bakgrund, har S:t Lukas kristna rötter. Idag har S:t Lukas en god och bred samverkan med många olika aktörer, samtidigt som vi behåller vår politiska och religiösa obundenhet. I föreningarna samverkar ideellt arbetande förtroendevalda och anställda medarbetare. En huvuduppgift för föreningarna är att enligt gemensamma riktlinjer driva S:t Lukas mottagningar.

Föreningarnas beslutande nationella organ är fullmäktige som väljer ordförande och styrelse. Den leder det övergripande strategiska arbetet och genom förbundskansliet ges stöd till de lokala föreningarna och deras mottagningar.

Generalsekreterare vid förbundet är Malin Dahlberg Markstedt.

För upphandling och hantering av större nationella ramavtal gällande våra företagstjänster finns S:t Lukas i Sverige AB.

Vill du teckna nationellt ramavtal eller är du intresserad av nationellt samarbete – maila Malin Dahlberg-Markstedt.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?