Organisationen

S:t Lukas utgörs av alla våra ideella föreningar. Föreningarna är medlemmar i förbundet
och är representerade i förbundets högst beslutande organ – S:t Lukas fullmäktige.

Föreningarna

Föreningarna är självständiga enheter med eget organisationsnummer. Majoriteten av föreningarna driver samtalsmottagningar inom ramen för S:t Lukas idé, värdegrund och vision.

Förbundet

S:t Lukas Fullmäktige är högsta beslutande organ och utgörs av representanter från förbundets alla föreningar som samlas till årsstämma. Fullmäktige fattar alla viktiga strategiska beslut, fastställer övergripande riktlinjer för organisationen och utser en Förbundsstyrelse.

Förbundsstyrelsen genomför Fullmäktiges beslut och ansvarar för S:t Lukas långsiktiga välmående och överlevnad. Till sin hjälp har Förbundsstyrelsen ett kansli som samordnar, stödjer och utvecklar förbundets verksamhet på nationell nivå.

S:t Lukas Sverige AB

För upphandling och hantering av större nationella ramavtal gällande våra företagstjänster finns S:t Lukas i Sverige AB.

Vill du teckna nationellt ramavtal gällande våra företagstjänster – Offert nationellt företag

Övriga frågor: Kontakta oss

Förbundskansliet

Vårt nationella arbete samordnas av Förbundskansliet i Stockholm. Här arbetar vår generalsekreterare, koordinator, ekonomipersonal och ansvariga för olika verksamhetsområden. Här kan du läsa mer och komma i kontakt med vår personal. Varmt välkommen att höra av dig.

Förbundet S:t Lukas styrelse

Amelie von Zweigbergk, ordförande
Annica Söderberg, vice ordförande
Thomas Lundmark, ledamot (kassaförvaltare)
Marita Jönsson, ledamot
Anna Wilder Hjerppe, ledamot
Ann-Christin Thunehed, ledamot
Carl-Gustaf Bjursell, ledamot

Generalsekreterare

Malin Dahlberg Markstedt, Stockholm