Organisationen

S:t Lukas utgörs av alla våra ideella föreningar. Föreningarna är medlemmar i förbundet
och är representerade i förbundets högst beslutande organ – S:t Lukas fullmäktige.

Föreningarna

Föreningarna är självständiga enheter med eget organisationsnummer. Majoriteten av föreningarna driver samtalsmottagningar inom ramen för S:t Lukas idé, värdegrund och vision.

Förbundet

S:t Lukas Fullmäktige är högsta beslutande organ och utgörs av representanter från förbundets alla föreningar som samlas till årsstämma. Fullmäktige fattar alla viktiga strategiska beslut, fastställer övergripande riktlinjer för organisationen och utser en Förbundsstyrelse.

Förbundsstyrelsen genomför Fullmäktiges beslut och ansvarar för S:t Lukas långsiktiga välmående och överlevnad. Till sin hjälp har Förbundsstyrelsen ett kansli som samordnar, stödjer och utvecklar förbundets verksamhet på nationell nivå.

S:t Lukas Sverige AB

För upphandling och hantering av större nationella ramavtal gällande våra företagstjänster finns S:t Lukas i Sverige AB.

Vill du teckna nationellt ramavtal eller är du intresserad av nationellt samarbete – maila Malin Dahlberg-Markstedt.

Förbundskansliet

Vårt nationella arbete samordnas av Förbundskansliet i Stockholm. Här arbetar vår generalsekreterare, koordinator, ekonomipersonal och ansvariga för olika verksamhetsområden. Här kan du läsa mer och komma i kontakt med vår personal. Varmt välkommen att höra av dig.

Förbundet S:t Lukas styrelse

Susanne Rolfner Suvanto, ordförande, Stockholm
Anna Nilsson, vice ordförande, Stockholm
Ann-Christin Thunehed, 2:e vice ordförande, Skellefteå
Annica Söderberg, sekreterare, Stockholm
Malin Linnér-Irhammar, ledamot, Lund
Emma Henriksson, ledamot, Stockholm
Daniel Pollack, ledamot, Göteborg.

Generalsekreterare

Malin Dahlberg Markstedt, , Stockholm