Värdegrund

S:t Lukas möter människor med vitt skilda erfarenheter och behov. Det är självklart för oss att bemöta alla individer och grupper med öppenhet och respekt oavsett könsidentitet, kulturell bakgrund eller tro. Vi utgår från en helhetssyn på människan där såväl känslomässiga, sociala, fysiska och existentiella behov blir en del av samtalet.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?