Örebro

Välkommen till S:t Lukas i Örebro

Vill du göra en anmälan för psykoterapi ringer du på våra telefontider. Du får då prata med en psykoterapeut som kan besvara dina frågor och ta emot din anmälan. Våra telefontider under sommaren är torsd 26/7 13.00-14.00, och torsd 2/8 ring på telefonnr. 019-13 22 85. Från och med vecka 33 gäller våra ordinarie telefontider som är månd 11.00-12.00 och torsd 13.00-14.00, ring på telefonnr. 019-13 22 85.

Telefon

019-10 40 33

E-post

orebro@sanktlukas.se

Adress

Oskarsparken 7
702 12 Örebro

Nyheter

Inget här

För tillfället finns det inga poster att visa

Kalendarium

Inget här

För tillfället finns det inga poster att visa

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina […]

Lär dig mer