Välkommen till S:t Lukas Örebro

019-10 40 33

Besöksadress

Oskarsparken 7 702 12 Örebro

Mottagningen

Är du intresserad av att komma till vår mottagning för rådgivande samtal, psykoterapi eller handledning kan du ringa oss dagtid. När vi inte har möjlighet att svara kan du alltid lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan. Du kan också komma i kontakt med oss genom vårt kontaktformulär HÄR.

Vi vänder oss till organisationer och privatpersoner. Vi har mer än 60 års erfarenhet av psykoterapi och psykologiska hälsofrågor.
På S:t Lukas i Örebro arbetar leg. psykoterapeuter som har bred kompetens.

S:t Lukas startade 1939 och är en politiskt och religiöst obunden organisation. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner samtalsstöd, psykoterapi, handledning för arbetsgrupper, krishantering och utbildning. Utifrån forskning och beprövad erfarenhet arbetar vi för att främja psykisk och existentiell hälsa och utveckling av individer, grupper, organisationer och ledare. Vi vinstmaximerar inte utan använder vårt överskott för att kunna subventionera samtal.

För företag, organisationer och offentlig verksamhet: 

Vi erbjuder bland annat medarbetarstöd, konsultation och ledarskapsutveckling för chefer, handledning och föreläsningar. Välkommen att kontakta oss för information och konsultation

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina […] Läs mer

Vill du bli medlem i din lokala förening?

Här kan du bli medlem i din lokala förening. Vi skapar mötesplatser med samtal och evenemang kring psykisk hälsa och existentiella frågor. Varmt välkommen i vår utveckling.