Örebro

Välkommen till S:t Lukas i Örebro

Vill du göra en anmälan för psykoterapi ringer du på våra telefontider. Du får då prata med en psykoterapeut som kan besvara dina frågor och ta emot din anmälan. Våra telefontider är under september, måndagar 11.00-12.00, tisdagar kl 8.00-9.00 och torsdagar kl 8,00-9,00, ring på telefonnr. 019-10 40 33.

Telefon

019-10 40 33

E-post

orebro@sanktlukas.se

Adress

Oskarsparken 7
702 12 Örebro

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina […]

Lär dig mer