Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare.

Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina psykiska problem och livsfrågor. Tron på människans egna inre läkande krafter och möjligheter till personlig utveckling är central för S:t Lukas.

S:t Lukas vill främja samarbetet mellan företrädare för människovårdande yrken, samt informera och väcka opinion i frågor som rör det inre livets betydelse för individer, grupper och organisationer.

Föreningen i Örebro är en självständig ideel förening och ansluten till riksorganisationen Förbundet S:t Lukas och är huvudman för psykoterapimottagningen i Örebro.

Nedan finn senaste medlemsbrevet från vår styrelse genom ordförande Erik Reinholdz

Örebro i januari 2022

 

Bästa medlemmar i S:t Lukas Örebro!

Mottagningen

Det nya året fortsätter tyvärr att präglas av Coronapandemin.. så skrev vi för ett år sedan och kan tyvärr göra så även i år, även om läget är betydligt ljusare i år.

Under året har vi anställt Patrik Karlsson-Söderström som ny verksamhetschef för S:t Lukas i Örebro. Patrik tillträdde sin tjänst i september och är leg. psykoterapeut och har lång erfarenhet som chef. Han kommer närmast från Magelungen AB.

Våra medarbetare har under det gångna året visat prov på anpassning och hög kompetens och efter det första pandemiåret har vi i stort kunnat återgå till normala rutiner med fysiska besök. Kompetensen för digitala samtal finns nu och nyttjas i de fall konfidenten önskar det, inte minst med anledning av rådande smittläge.

Efterfrågan på våra tjänster är stor, och vi ser med tillförsikt mot framtiden med en växande samtalsmottagning.

Medlemmar

Du är viktig som medlem i föreningen. Föreningen och dess styrelse ansvarar för utvecklingen av vår mottagning. Vi vill fortsätta vara en viktig aktör som – utan vinstoptimering som mål – erbjuder kvalificerad behandling och handledning. För det krävs en stark förening – och utan medlemmar ingen förening!

Sedan Coronapandemin kom till Sverige den 7 mars 2020 har vår programverksamhet legat nere. Vi hoppas nu på ljusare tider och inbjuder till i första hand en programkväll och årsmöte.

”Angelägna samtal” blir det torsdag den 10 mars kl 18.30 i Örebro Konsthall, som flyttat till lokaler i nära anslutning till Örebros nya Kulturhus.

Under rubriken ”Sorgen är en obarmhärtig utbildning” samtalar konstnären Sophi Veirich, Örebroaktuell med utställningen STRECH THE LIVING och Berit Carlström, Årets folkbildare 2021. (Fri entré för medlemmar).

Föreningen kommer att hålla årsmöte torsdag den 24 mars kl. 18.00.

Vi planerar att hålla mötet i våra lokaler, Oskarsparken 7, Örebro. Med tanke på smittspridningen i samhället, kan det finnas möjlighet att delta i årsmötet via Teams.

Anmälan att delta krävs o den sker till S.t Lukas Örebro senast 19 mars via epost till orebro@sanktlukas.se, eller per telefon 019-104033.

Programgruppen tar tacksamt emot förslag och synpunkter inför kommande aktiviteter.

Glöm inte att betala årsavgiften för 2022, senast 15e februari.

150 kr till bankgiro 5805-9296.

Märk inbetalningsavin med namn, adress, tel nr samt ”årsavgift”.

För att lättare och snabbare kunna kontakta er medlemmar vill vi att ni meddelar er epostadress till oss. Skicka uppgiften till orebro@sanktlukas.se.

Med vänliga hälsningar

Erik Reinholdz

Ordförande S:t Lukas Örebro