Välkommen till S:t Lukas Örebro

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare.

Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina psykiska problem och livsfrågor. Tron på människans egna inre läkande krafter och möjligheter till personlig utveckling är central för S:t Lukas.

S:t Lukas vill främja samarbetet mellan företrädare för människovårdande yrken, samt informera och väcka opinion i frågor som rör det inre livets betydelse för individer, grupper och organisationer.

Föreningen i Örebro är en självständig ideel förening och ansluten till riksorganisationen Förbundet S:t Lukas och är huvudman för psykoterapimottagningen i Örebro.

Örebro i februari 2024

Bästa medlemmar i S:t Lukas Örebro!

Föreningen håller årsmöte onsdagen den 20 mars kl. 18.00 i föreningens lokaler, Oskarsparken 7, Örebro.

Du är viktig som medlem i föreningen. Gör vad du kan för att delta i årsmötet. Föreningen och dess styrelse ansvarar för utvecklingen av vår mottagning. Vi vill fortsätta vara en viktig aktör som – utan vinstoptimering som mål – erbjuder kvalificerad behandling och handledning. För det krävs en stark förening – och utan medlemmar ingen förening!

Mottagningen

Efterfrågan på våra tjänster är stor. Vi är tacksamma för den fantastiska personal som vi har. Under året kommer några att lämna oss på grund av pensionering. Rekrytering av efterträdare pågår. Vår verksamhetschef, Patrik Karlsson-Söderberg leder verksamheten och utveckling på ett tryggt sätt. Vi ser med tillförsikt mot framtiden med en växande samtalsmottagning.

Programverksamheten

Programkommittén arbetar just nu fram ett programpaket förvåren. Vi återkommer medinformation när det är klart. Vi kommer även under året att uppmärksamma att föreningen fyller 60 år.

Tack för att du kommer ihåg att betala årsavgiften för 2024, 150 kr till bankgiro 5805–9296.

Märk inbetalningsavin med namn, adress, tel nr samt ”årsavgift”.

För att lättare och snabbare kunna kontakta er medlemmar vill vi att ni meddelar er epostadress till oss. Skicka uppgiften till orebro@sanktlukas.se.

Med vänliga hälsningar

Johnny Albenius

Ordförande S:t Lukas Örebro