Välkommen till S:t Lukas Örebro

Till Dig som medlem i S:t Lukas i Örebro.

St Lukas i Örebro behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag, som följer EU-direktivet GRPD (General Data Protection Regulation), vilket börjar gälla 25 maj 2018.

Därför vill vi informera Dig som medlem om hur vi hanterar dina personuppgifter framöver.                  
St Lukas i Örebro är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta St Lukas i Örebro på orebro@sanktlukas.se eller ringa 019-104033 i frågor rörande hantering av dina uppgifter enligt GDPR.
Medlemskapet i St Lukas i Örebro är frivilligt och det är även lämnandet av personuppgifter, men St Lukas i Örebro behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. Föreningen måste ha kännedom om sina medlemmar och har därför vissa personuppgifter om dig. De personuppgifter vi behandlar om dig är namn, adress samt e-postadress. De personuppgifter vi behandlar i samband med ditt medlemskap är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att föreningen har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut informationsbrev, kallelser samt övriga medlemsaktiviteter. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i St Lukas i Örebros IT-system.
Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess och dina uppgifter lämnas ej till någon utomstående.

Lagringstiden
St Lukas i Örebro behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i föreningen. Senast ett år efter det att du begärt utträde ur föreningen och ditt medlemskap upphör, raderas dina personuppgifter.