Välkommen till S:t Lukas Örebro

Jonny Albenius, Ordförande

Ledamöter:

Christina Holmqvist, v.ordförande

Erik Renholdz, kassör

Kersti Freed Klevmar

Kerstin Neander

Maria Palmblad