Välkommen till S:t Lukas Örebro

Erik Reinholdz, Ordförande

Ledamöter:

Christina Holmqvist, v.ordförande

Jonny Albenius, kassör

Kersti Freed Klevmar

Kerstin Neander