Välkommen till S:t Lukas Örebro

Samtalsmetodik för dig som använder samtalet som verktyg i ditt arbete

Kursens mål är att

  • Förstå innebörden av ett professionellt förhållningssätt.
  • Lära sig samtalsteknik.
  • Bearbeta egna upplevelser och reaktioner i samtalssituationer och därigenom få en ökad medvetenhet om hur man själv påverkar och påverkas i ett samtal.
  • Lära sig om krisbegrepp, teori kopplat till samtal.

Kursens innehåll

Vi kommer att gå igenom hur man kan bemöta människor i olika situationer och tillstånd. Vi kommer att lära oss mer om hur kriser och olika typer av psykiska problem kan påverka samtalet och hur man kan hantera och bemöta svåra situationer under ett samtal. Skillnad mellan stödsamtal, krissamtal och själavård kommer att belysas.

Undervisningsform

Föreläsningar, diskussioner. Det kommer också att finnas utrymmer att ta upp egna frågeställningar. Kursmaterial ingår.

Kursledare

Anne Ohlander, socionom, leg. psykoterapeut.

För mer information kontakta S:t Lukas-mottagningen på telefon 019-10 40 33 eller 070-878 02 91. Vi erbjuder även andra typer av utbildning och kompetensutveckling kring ämnen som rör relationer, samtalsmetodik, konflikthantering, organisationsutveckling m.m. Vi skräddarsyr efter era behov.