Välkommen till S:t Lukas Örebro

Vi erbjuder olika typer av utbildning och kompetensutveckling kring ämnen som rör relationer, samtalsmetodik, konflikthantering, organisationsutveckling m.m.

Vi skräddarsyr efter era behov.

Kontakta oss på mottagningens telefon 019-10 40 33 eller Verksamhetschef Patrik Karlsson Söderström 0708 780 291.