Hjälper det verkligen att prata?

Att få ord för sina känslor och sin livsberättelse är en del i behandlingen. En annan del är den relation till terapeuten som uppstår där olika känslor kan uttryckas och de blir bemötta med respekt. Detta leder ofta till en förändring i både tankar, känslor och beteende.

När skall jag söka psykoterapi?

När det inte räcker med att tala med vänner eller familj om det man upplever. När det sätt på vilket man tidigare mött livet, med allt vad det innebär, inte fungerar längre.

I mötet med konfidenten är psykoterapeuten engagerad, nyfiken och vill förstå klientens problem och belägenhet. Terapeuten värderar inte och bedömer det som berättas, utan vill förstå mening och sammanhang. Man ger inte heller råd och anvisningar. Arbetet styrs mer av ett gemensamt undersökande av hur och varför konfidenten har hamnat ur kurs.

Målsättningen kan vara att uppnå ökad självkännedom, upptäcka både hinder och möjligheter, komma igen efter en kris eller förstärka identiteten och få en meningsfull förståelse av den egna livssituationen. Genom att få ihop den egna livsberättelsen stärks möjligheter till ansvarsfulla val och välgrundade förändringar i livet.

Symptom vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan yttra sig genom många olika psykiska symptom som t.ex sömnstörningar, relationsproblem, trötthet och koncentrationssvårigheter. Man kan känna sig nedstämd eller irriterad utan att förstå varför. För en del kan rädsla, ångest och oro skapa konflikter och svårigheter i både privatliv och arbetsliv.

Vad är vanligast att söka hjälp för?

Vi arbetar oftast med psykiska problem, relationsproblem, livskriser eller personlig utveckling såsom;
 • Stress
 • Depression/nedstämdhet
 • Ångest
 • Panikångest
 • Fobier
 • Olika tvångssymptom
 • Sömnproblem
 • Utbrändhet och trötthetssyndrom
 • Livskriser, skilsmässa, sorger och förluster av olika slag
 • Bearbetning efter sjukdomsupptäckt eller operation
 • Existentiella livskriser och frågeställningar
 • Relationsproblem i yrkesliv eller privatliv
 • Olyckor som påverkat livssituationen

Relationsproblem i relation till:

 • Partnern
 • Barnen
 • Föräldrar
 • Släkt
 • Arbetskollegor

Livskriser såsom:

 • Åldersrelaterade kriser
 • Stora förändringar i livet, tex att bli förälder, att mista en närstående, att mista ett arbete eller att bli kroniskt sjuk

Personlig utveckling rörande:

 • Förbättrad självkännedom
 • Existentiella frågor
 • Persongenomgång/egenterapi för studerande

Vill du prata med någon?