Gruppterapi

En gruppterapi består vanligen av 6–8 personer, kvinnor och män i olika åldrar.

Den vanligast förekommande gruppterapin är den så kallade halvöppna gruppen. Där börjar och slutar deltagare när behandlingsmålet för den enskilde är uppnått. Gruppen sätts samman av människor, som inte känner varandra och har olika problem och symptom som de vill arbeta med i gruppen. Likväl finns det ofta stora likheter i upplevelser och erfarenheter.

Den enskilde deltagaren uttrycker vad hen vill förstå, arbeta med och förändra hos sig själv. Du får del av gruppdeltagarnas reaktioner och synpunkter omväxlande med att du själv lyssnar till, reagerar på och reflektera kring vad de andra deltagarna uttrycker.

Tydliggör beteenden

I den dynamik som utvecklas i gruppterapin kommer var och en av deltagarna att visa sitt typiska sätt att uppfatta, reagera på och relatera till andra människor. Beteenden som på ett unikt sätt tydliggörs och därmed kan bearbetas.

Materialet som gruppterapin arbetar med kommer att växla mellan deltagarnas berättelser om sitt aktuella liv och om sin bakgrund, samtidigt som deltagarnas sätt att relatera till varandra varierar. Det råder sekretess kring vad som sägs i gruppen.

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmaste S:t Lukas mottagning för att boka tid för ett första samtal.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?