Äldres hälsa – Livsberättargrupper

Hopp, sammanhang och mening, det är vad S:t Lukas nystartade Livsberättargrupper vill ge sina äldre deltagare.

Är du över 61 år och vill vara med i en samtalsgrupp där vi delar minnen från våra liv?

Att träffa andra, få berätta och bli lyssnad på och få höra andras berättelser, det gör gott för själen. Gruppen erbjuder ett tryggt sammanhang som kan öppna upp för att dela med sig av minnen, tankar och känslor med fokus på existentiella frågor. Varje träff har ett tema som man pratar och diskuterar utifrån. Det kan handla om barndom, uppväxt, vuxenliv eller en händelse som betytt särskilt mycket. Musik och avslappning är till hjälp för att öppna upp för tankar och känslor.

Syftet med samtalsgruppen är att ge samvaro, ökad livslust och självmedkänsla. Grupperna som består av 6-8 deltagare träffas en gång i veckan under tio veckor och leds av utbildade gruppledare från S:t Lukas.  Det är kostnadsfritt att delta i livsberättargruppen.

Vill du också vara med i en livsberättargrupp?

Varje termin startas nya grupper runt om i Sverige. Träffarna hålls i S:t Lukas lokaler på dagtid, en gång i veckan under 10 veckor. Anmäl ditt intresse att delta i en grupp till den ansvarige gruppledaren på respektive ort nedan.


UPPSALA Ann-Sofie Schultz-Viberg      018–16 92 87 ann-sofie.schultz-viberg@sanktlukas.se
GÖTEBORG Christine Bjerger
Lars Norén
076-677 23 22
076-677 82 41
christine.bjerger@sanktlukas.se
lars.noren@sanktlukas.se
KALMAR Marianne Olsson 070-922 69 08 marianne.olsson@sanktlukas.se
VÄXJÖ Per-Olof Linder 0470–298 42 per-olof.linder@sanktlukas.se
STOCKHOLM Mari-Louise Söderström 072-402 55 61 marie-louise.soderberg@stadsmissionen.se

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Om projektet

Sveriges stadsmissioner startade hösten 2016 projektet Äldres existentiella och psykiska hälsa, med bland annat Livsberättargrupper. Syftet är att bryta ensamhet, förebygga depression och ge ökad delaktighet i livet. Projektet genomförs tillsammans med S:t Lukas och den ideella föreningen Mind. Nya grupper startas varje termin på alla orter där Stadsmissionen finns. Projektet pågår t.o.m 2019 och är finansierat av Postkodlotteriet.

Produktblad Livsberättargrupper i utskriftsvänligt format

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?