Remiss från landstinget

Några landsting och regioner i Sverige har ackrediterat S:t Lukas gällande psykoterapeutiska behandlingar inom högkostnadsskyddet.

 

Region Örebro län – Vårdval Psykoterapi

   S:t Lukas Örebro

 

Region Skåne – Hälsoval Skåne

   S:t Lukas Ängelholm

   S:t Lukas Helsingborg

   S:t Lukas Lund

   S:t Lukas Malmö

   S:t Lukas Ystad

   S:t Lukas Kristianstad

 

 

 

 

 

 

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?