Vanliga frågor om psykoterapi

Vad är psykoterapi egentligen, pratar man bara?

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling. Du träffar regelbundet en legitimerad psykoterapeut och tillsammans arbetar ni med det som är problematiskt och smärtsamt för dig.

Målsättningen kan vara att uppnå ökad självkännedom, upptäcka både hinder och möjligheter, komma igen efter en kris eller förstärka identiteten och få en meningsfull förståelse av den egna livssituationen. Genom att få ihop den egna livsberättelsen stärks möjligheter till ansvarsfulla val och välgrundade förändringar i livet.

När skall jag söka psykoterapi?

När det inte räcker med att tala med vänner eller familj om det man upplever. När det sätt på vilket man tidigare mött livet, med allt vad det innebär, inte fungerar längre.

Kan man prata om vad som helst, har ni tystnadsplikt?

Ja, en psykoterapeut arbetar under sekretess så du kan prata om vad du vill.

Vad kan det handla om?

Du väljer själv vad du vill tala om. Du kan fokusera på aktuella händelser eller situationer och du kan gå tillbaka till minnen och tidigare upplevelser för att reflektera över hur du handskas med dessa i nuet. Att reflektera över det som varit kan göra det möjligt att överge livsstrategier som inte längre befrämjar ditt liv och din hälsa. Orsaker till att söka terapi kan vara att man känner sig nedstämd, har ångest eller har relationsproblem.

Vilka problem eller svårigheter är vanligast att söka hjälp för; vad jobbar ni oftast med?

Vi arbetar oftast med psykiska problem, relationsproblem, livskriser eller personlig utveckling såsom;

 • Stress
 • Depression/nedstämdhet
 • Ångest
 • Panikångest
 • Fobier
 • Olika tvångssymtom
 • Sömnproblem
 • Utbrändhet och trötthetssyndrom
 • Livskriser, sorger och förluster av olika slag
 • Bearbetning efter sjukdomsupptäckt eller operation
 • Existentiella livskriser och frågeställningar
 • Relationsproblem i yrkesliv eller privatliv
 • Olyckor som påverkat livssituationen


Relationsproblem i relation till:

 • Partnern
 • Barnen
 • Föräldrar
 • Släkt
 • Arbetskollegor


Livskriser såsom:

 • Åldersrelaterade kriser
 • Stora förändringar i livet, tex att bli förälder, att mista en närstående, att mista ett arbete eller att bli kroniskt sjuk


Personlig utveckling rörande:

 • Förbättrad självkännedom
 • Existentiella frågor
 • Persongenomgång/egenterapi för studerande

Måste man tala om sin barndom?

Den som söker hjälp får tala om vad man själv vill. Genom att prata om relationer och upplevelser både i nuet och tidigare kan man få hjälp att upptäcka vilka mönster man reagerar med. Det som blir tydligt kan sen också bearbetas och förändras.

Hur går psykoterapi till rent praktiskt?

Man kommer överens med sin psykoterapeut om tid, hur ofta och hur länge behandlingen skall pågå. Oftast ses man en gång i veckan. Man sitter i stolar så att man ser varandra. Terapin kan pågå allt från ett fåtal gånger till flera år. Den kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta tills båda kommer överens om att avsluta.

Men hur går det till, själva det terapeutiska då?

När ett förtroendefullt samarbete uppstår mellan psykoterapeut och konfident söker man tillsammans orsaken till konfidentens problem och smärta. Båda bidrar, konfidenten med sin berättelse och terapeuten med sitt yrkeskunnande, sin erfarenhet och sina känsloreaktioner. I den dynamiken kan nya känslor, reaktioner och förståelse uppstå och bidra till en förändring.

Kan det verkligen hjälpa att prata?

Att få ord för sina känslor och sin livsberättelse är en del i behandlingen. En annan del är den relation till terapeuten som uppstår där olika känslor kan uttryckas och de blir bemötta med respekt. Detta leder ofta till en förändring i både tankar, känslor och beteende.

S:t Lukas värdegrund

S:t Lukas värdegrund handlar om respekt för den enskilde individen, en dynamisk syn på vad det innebär att vara människa och om en ständig strävan efter att integrera ny kunskap med beprövad erfarenhet. Vi arbetar med människors livsfrågor och psykiska problem oavsett om det rör sig om behov på individnivå, i relationer eller kring existentiella frågeställningar.

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmaste S:t Lukas mottagning för att boka tid för ett första samtal.

 

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?