Välkommen till S:t Lukas Skaraborg

0500-49 41 42
Säkrast mån och ons kl 9.00-12.00

Besöksadress

Storgatan 46 541 50 Skövde

Vill du bli medlem i din lokala förening?

Här kan du bli medlem i din lokala förening. Vi skapar mötesplatser med samtal och evenemang kring psykisk hälsa och existentiella frågor. Varmt välkommen i vår utveckling.