Avgift

För dig som är privatbetalande är ordinarie avgift 1190 kr/ samtal (45 min), och parsamtal 1360 kr/ 45 min (bokas dubbeltimme).
Avgiften kan subventioneras vilket avgörs genom inkomstprövning. Särskilt prioriterade grupper är unga vuxna (18-27 år) och ensamstående föräldrar med små barn. Information om ansökningsförfarandet ges via telefonmottagningen.
Vi fakturerar dina samtalstillfällen i efterskott. OBS! Återbud senare än 2 arbetsdagar samt uteblivet besök debiteras med full taxa.

Avbokningsregler

Ej avbokad tid inom 2 arbetsdagar debiteras.

När du som kund bokar en tid för samtal hos oss gör vi ett muntligt avtal. Vi försäkrar dig om att vi reserverar och håller den inbokade tiden till dig. Vi litar på att du som kund respekterar och följer våra avbokningsregler samt att du som kund lämna korrekta personuppgifter så att vi kan nå dig vid behov. Avbokning/ ombokning av tid ska ske senast 2 arbetsdagar innan det bokade besöket. Utebliven ankomst utan avbokning samt sen avbokning debiteras med 100%.

Betalar din arbetsgivare eller försäkringsbolag för dina samtal kan du omfattas av särskilda avbokningsregler baserat på ert avtal.

Ombokning/ avbokning

görs direkt till din behandlare via sms, mail eller telefon. Kontaktuppgifter till din terapeut hittar du här

Vårt bankgironummer är 5382-4363

Betalningsvillkor faktura: 30 dagar från fakturadatum

Har du frågor angående din faktura eller betalning, ring vår växel 08- 556 08 200 och välj växelval 4, så hjälper vi dig.