Bli medlem

Välkommen som medlem i S:t Lukas i Stockholm

Du som är intresserad av existentiella samtal och vill att psykoterapi ska vara tillgängligt för alla som behöver, stötta oss genom att bli medlem!

Som medlem kan du stödja och vara med och påverka föreningens verksamhet, och du blir inbjuden till våra programaktiviteter. Genom att stötta S:t Lukas i Stockholm är du med och värnar det goda samtalet som gör att vi kan växa som människor. Det finns också möjlighet att engagera sig volontärt. Är du beteendevetare eller har erfarenhet av människovårdande yrke kan du delta som volontär i vår chatt Unga Lukas. Där stöttar vi ungdomar som vill diskutera svåra frågor.

Bli medlem genom att sätta in årsavgiften 300 kr till postgiro 50 11 24-2.

Maila också dina kontaktuppgifter till stockholm@sanktlukas.se alternativt ring och meddela på 08-556 08 200.