Styrelse

Ordförande:

Lars Garg

Ledamöter:

Siv Axelsson (Vice Ordförande)
Mona Finnström
Christer Sandahl

Karin Andersson

Bo Westergård

Revisorer:

Christer Forsberg, KPMG Revisor
Jan Kulin, KPMG Revisorssuppleant för Christer Forsberg
Hans Elf, Revisor

Carin Britz, Revisorssuppleant för Hans Elf

Valberedning:
Agneta Persson, agneta.persson@live.se
Marianne Lindell

Karin Örndahl