Styrelse

Styrelseledamöter 2018:

Lars Garg

Siv Axelsson

Christer Sandahl

Karin Andersson

Bo Westergård

Ann Gardeström

Katarina Tingström

 

Revisorer:

Christer Forsberg, KPMG Revisor
Jan Kulin, KPMG Revisorssuppleant för Christer Forsberg
Hans Elf, Revisor

Carin Britz, Revisorssuppleant för Hans Elf

Valberedning:
Agneta Persson, agneta.persson@live.se
Marianne Lindell

Karin Örndahl