Föreningsstyrelsen

Agneta Gewert (Ordförande) Mail: agneta.gewert@sanktlukas.se

Björn Jansson, sekreterare

Jessica Ericsson

Marie Ardström

Jonas Ek

Christine Koskull

Förtroendevalda revisorer:

Siv Axelsson

Agneta Persson

Revisorssuppleanter:

Marianne Lindell- Fjaestad

Katarina Tingström

Valberedningen

Anna Möller, (sammankallande)

Vakant

Styrelsen för S:t Lukas i Stockholm AB

Annica Söderberg, ordförande annica.soderberg@sanktlukas.se

Lena Romert, vice ordförande

Övriga styrelseledamöter:

Sara Kullgren

Peter Granström

Mats Wadell

Emma Lundgren

Henrik Gaunitz