Styrelsen för Föreningen S:t Lukas i Stockholm och Gotland

Föreningsstyrelsen

Agneta Gewert (Ordförande) Mail: agneta.gewert@sanktlukas.se

Anders Axklo

Björn Jansson

Eva Doukkali

Jenny Petersson

Jessica Ericsson

Jonas Ek

Michael Bjerkhagen

Penilla Gunther

Förtroendevalda revisorer:

Bo Westergård

Katarina Tingström

Revisorssuppleanter:

Marianne Lindell- Fjaestad

Siv Axelsson

Valberedningnen

AnneMarie Brodén

Inga-Lena Wesley

Marianne Lindell Fjaestad (sammankallande)

 

Styrelsen för S:t Lukas i Stockholm AB

Agneta Gewert (Ordförande)

Annica Söderberg (Vice ordförare)

Ann Gardeström

Annika Agri Larsson

Anna Möller

Anders Axklo