Gruppterapi

I mån av tillräcklig efterfrågan erbjuds gruppbehandling vid mottagningen.

Gruppterapi för panikångest 
Panikångest utmärks av en stark fysiologisk reaktion i form av t ex hjärtklappning, andnöd och yrsel. Vanliga tankar som brukar dyka upp är att man ska dö, svimma eller tappa kontrollen. Många gånger får det till följd att man, av rädsla för att få en ny panikattack, börjar undvika situationer vilket kan bli väldigt begränsande.

Som deltagare får man ökad kunskap om hur ångest fungerar och nya strategier och verktyg för att få kontroll och ökad frihet i sin vardag. Gruppen träffas vid sammanlagt 11 tillfällen om två timmar.

För mer information kontakta : stockholm@sanktlukas.se.

Gruppterapi för social fobi
Att känna sig nervös i sociala situationer är normalt och något som de flesta har erfarenhet av. Om ångesten, som ofta handlar om rädsla för att bli granskad eller om att göra bort sig, blir för stark kan den däremot bli hindrande genom att man börjar välja bort aktiviteter man egentligen tycker om.

Som en del i behandlingen får man lära sig mer om hur ångest fungerar samt arbeta med sina egna föreställningar om hur andra ser en. Med gruppens hjälp och genom hemuppgifter kommer man också få öva sig i att hantera sociala situationer. Gruppen träffas sammanlagt 13 gånger om två timmar.

För mer information kontakta : stockholm@sanktlukas.se.