Under hösten träffas vi tio gånger. Du, tillsammans med fem-sex andra unga vuxna (18–27 år) lär dig förstå dig själv och också lära dig om självkänsla genom att ta del av andras erfarenheter och berättelser.

Terapeut är Vida Langroudi, leg. psykoterapeut.
Du får redskap att bättre hantera motgångar och utmaningar. Att prata om det som inte ens dina närmaste känner till, kan kännas ovant i början, men det är precis som det ska vara. Och du kommer snart märka att du inte är ensam om dina tankar. Genom att höra andra, kan du också få verktyg och tankemetoder för att möta livets utmaningar.
Under ledning av mycket erfaren och professionell psykoterapeut tar du steg i din egen takt och på det sätt du är bekväm med. Du kommer också se och förstå hur andra i din egen ålder ser på sig själva och saker runt dem. Du kommer se både skillnader och likheter.

Så här går det till:
Du kommer att ingå i en liten grupp unga vuxna (18-27 år) som tillsammans med en erfaren psykoterapeut träffas en gång i veckan i tio veckor. Varje träff är cirka två timmar.

Så jobbar vi:
> Denna gruppbehandling baseras på KBT (kognitiv beteendeterapi) som på ett strukturerat sätt visar dig hur problemet med låg självkänsla har uppstått och vad det är som vidmakthåller den.
> KBT fokuserar speciellt på tankar, känslor och beteende.
> KBT metoden uppmuntrar dig att bete dig annorlunda och vara observant på effekten av de tankar du har om dig själv.

Under gruppbehandlingen går vi igenom:

> Vad en låg självkänsla är.
> Hur låg självkänsla utvecklas.
> Hur låg självkänsla vidmakthålls.
> Våra utformade negativa uppfattningar.
> Negativa självutvärderingar.
> Justera dina riktlinjer och hypoteser (tolkningar).
> Acceptera dig själv.
> Skapa en balanserad självbild.
> Få en sund självkänsla.

Boka tid för ett personligt introduktionsmöte med Vida!

Innan du bestämmer dig för att delta i gruppterapin möter du Vida för en personlig introduktion. Ring Vida direkt och boka tid på 076-677 63 82, eller maila henne på vida.langroudi@sanktlukas.se. Kostnaden för introduktionsmötet (ca 30 min) är 150 kr. Du kan betala med kort eller faktura.