Välkommen till S:t Lukas Stockholm

Handledning- för att stärka medarbetaren i sin yrkesroll

I yrken och roller där relationen står i centrum, till exempel i människovårdande arbeten eller i kontaktyrken är handledning ett viktigt stöd. Vår handledning på S:t Lukas  är baserad på kunskap, erfarenhet och forskning och syftar till att medarbetaren ska utvecklas i sin yrkesroll, öka sin självkännedom, nå bättre resultat i arbetet samt förebygga ohälsa. Handledning för medarbetare kan ske i grupp eller individuellt.

För mer information kontakta;

Annika Alsberg, gruppchef, tel. 08- 556 08 219, mail. annika.alsberg@.sanktlukas.se

Ulrika Melander, vd/ verksamhetschef, tel. 08- 556 08 205, mail: ulrika.melander@.sanktlukas.se